Print

คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรียงลำดับ:
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0674 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ :กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ  นักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0659 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจิตวิทยา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ :กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0623 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ :มกราคม 2562 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน รหัสสินค้า PK1276 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2561 จำนวน: 254 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *ประวัติความเป็นมา วิสั
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน รหัสสินค้า PK1275 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2561 จำนวน: 251 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0333 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2561 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0326 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2561 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ด
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0309 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2561 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2561
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2561 รหัสสินค้า PKE0293 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2561 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2561 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2561
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2561 รหัสสินค้า PKE0292 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใหม่ปี 2561 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2561 จำนวน : หน้า รูป
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0122 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2651 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PKE0119 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2651 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ กรมพินิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ กรมพินิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK1029 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ กรมพินิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2560 จำนวน: 267 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม โคร
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK1028 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2560 จำนวน: 267 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK1027 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2560 จำนวน: 269 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พั
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ด้านเกษตรกรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ด้านเกษตรกรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0753 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ด้านเกษตรกรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 336 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 280 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชการอบรมและฝึกวิชาชีพด้านช่างยนต์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชการอบรมและฝึกวิชาชีพด้านช่างยนต์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0752 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชการอบรมและฝึกวิชาชีพด้านช่างยนต์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 326 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติความเป็นมากรมพินิ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ การเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ การเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0751 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ การเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 318 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 280 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนังสืออื่นๆ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0750 คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 325 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 270 บาท จัดทำโดย THE BEST CETER หนังสืออื่นๆในหมวดเดียว
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0749 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 385 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชน รหัสสินค้า PK0666 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559 จำนวน: 307 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภารกิจ วิส
320 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 63 บาท
คู่มือเตรียมอสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชน
คู่มือเตรียมอสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชน รหัสสินค้า PK0653 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2559 จำนวน: 286 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ (พ่อบ้าน) กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ (พ่อบ้าน) กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ รหัสสินค้า CPA0260 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ (พ่อบ้าน) กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2557 จำนวน: 238 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - วิสัยท
250 บาท
สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (แม่บ้าน)
สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (แม่บ้าน) รหัสสินค้า CPA0259 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (แม่บ้าน) พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2557 จำนวน: 238 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - วิสัยทั
250 บาท

สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ รหัสสินค้า CPA0258 สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบ กรมพินิจฯ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2557 จำนวน: 258 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ/ค่
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0461 คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2557 จำนวน: 275 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 ราคา 250 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0460 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2557 จำนวน: 301 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • พระราชบัญญัติเยาวชนแล
280 บาท
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รหัสสินค้า PK0459 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2557 จำนวน: 229 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 สารบัญ • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและคร
230 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 28 จาก 28