Print

คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาค ก.ท้องถิ่น (วิชาทั่วไป)

ภาค ข.ท้องถิ่น(วิชาเฉพาะตำแหน่ง)
เรียงลำดับ:
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย รหัสสินค้า MNS0013 ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560 จำนวน: 186 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนังสืออื่นๆในหมวด
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
เจาะข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
เจาะข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0442 เจาะข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559 จำนวน: 268 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี หนังส
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า CPA0438 สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559 จำนวน: 263 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - การวิเคราะห์นโยบายและแผน - SWOT Analy การวิเคร
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก รหัสสินค้า TBK0401 คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559 จำนวน: 228 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย อ.วีระวรรณ เตียวสกุล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ9) หนั
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท

เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ  ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59 รหัสสินค้า STP0172 เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 268 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คว
239 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท
สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก  ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ป.ตรี ล่าสุด
สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ป.ตรี ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0837 สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ป.ตรี ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 242 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวก
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559
กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559 รหัสสินค้า STP0042 กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 280 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 350 บาท จัดทำโดย สิงพัฒนา หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป รหัสสินค้า PK0788 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 457 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเครา
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท

สรุปสาระสำคัญวิชาความรู้พื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59
สรุปสาระสำคัญวิชาความรู้พื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59 รหัสสินค้า KTS0412 สรุปสาระสำคัญวิชาความรู้พื้นฐาน พร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59 พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559 จำนวน: 195 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ บทที่ 1 พระ
190 บาท
181 บาท
ท่านประหยัดได้: 9 บาท
แนวข้อสอบกว่า 400 ข้อ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น (ภาคข.) ปี 2559 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
แนวข้อสอบกว่า 400 ข้อ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น (ภาคข.) ปี 2559 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ รหัสสินค้า TKN0135 แนวข้อสอบกว่า 400 ข้อ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น (ภาคข.) ปี 2559 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559 จำนวน: 99 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - พระราชบัญญัติข้อมูล
105 บาท
100 บาท
ท่านประหยัดได้: 5 บาท
สุดยอดแนวกว่า 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2559
สุดยอดแนวกว่า 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2559 รหัสสินค้า TKN0133 สุดยอดแนวกว่า 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2559 พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559 จำนวน: 160 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่
160 บาท
152 บาท
ท่านประหยัดได้: 8 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่นพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2559
สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่นพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2559 รหัสสินค้า TKN0129 สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่นพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2559 พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559 จำนวน: 104 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทา
110 บาท
105 บาท
ท่านประหยัดได้: 5 บาท

คัมภีเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ
คัมภีเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ รหัสสินค้า TBK0382 คัมภีเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559 จำนวน: 582 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว
590 บาท
561 บาท
ท่านประหยัดได้: 29 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สำหรับทุกตำแหน่ง
สุดยอดแนวข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สำหรับทุกตำแหน่ง รหัสสินค้า TKN0123 สุดยอดแนวข้อสอบ 1,200 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ สำหรับทุกตำแหน่ง พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559 จำนวน: 294 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 240 บาท จัดทำโดย ที
240 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย รหัสสินค้า CPA0417 สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559 จำนวน: 326 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบ อนุกรม - แนวข้อสอบ เง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559
หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559 รหัสสินค้า TBK0378 หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559 พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 499 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั
590 บาท
561 บาท
ท่านประหยัดได้: 29 บาท

รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59 รหัสสินค้า KTS0399 รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59 พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ
220 บาท
209 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน รหัสสินค้า KRK0001 โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ - ความรู้ควา
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ รหัสสินค้า HEP0057 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 184 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว สารบัญ - สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
95 บาท
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า HEP0055 ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 199 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A สารบัญ - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ
115 บาท
110 บาท
ท่านประหยัดได้: 5 บาท

เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป  สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย รหัสสินค้า BL0021 เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2557 จำนวน: 261 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญษณ์ การวิเคราะห
229 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ รหัสสินค้า STN0047 เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น
คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0353 คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 323 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ.
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. รหัสสินค้า HEP0046 คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 339 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับการ
155 บาท

พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0372 พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 235 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ประวัติความเป็นมา -วิสัยทัศน์และพันธกิจ -กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง ท้อ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0026 กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 324 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโยบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมก
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท
คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา
คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา รหัสสินค้า PK0338 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล -ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล -คณิตศาสตร์ทั่วไป -อนุกรม -การอุปมาอุปไมย ส่วนที่ 2 ภาษาไทย -เทคนิคการทำข
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0236 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด สารบัญ -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่1) -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่2) -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0021 นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -ส
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท
การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่
การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0020 การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -สรุปย
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท
นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ
นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ รหัสสินค้า STN0042 นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ สารบัญ แนวข้อสอบกฎหมายอาญา -แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา -แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา -ส่วนที่สอง วิธีพิจารณา อุทธรณ์และฎีกา -แนวข้อ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ
นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ รหัสสินค้า PK0324 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน -สายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน -ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาท้องถิ่น -ระบบการเมืองท้องถิ่น -การกระจายอำนาจ -การ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี  ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด
บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0232 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -บทที่1ความหมายและขอบเขตของการบริหารงาน -บทที่2การวางแผนกำลัง -บทที่3 การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งจั้ง และการทอลองปฎิบัติงาน -บทที่4 การจำแนกตำแหน่ง -บทที่5
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
บุคลากร ระดับ3  วุฒิป.ตรี  ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ
บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ รหัสสินค้า GBA0230 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ สารบัญ -แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่1) -แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่2) -แนวข้อสอบปรน
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี  ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด
นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0226 นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร -ปฐพีวิทยาเบื้องต้น -สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่างแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคม-แห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) -ความรู้เกี่ยวกับ
250 บาท
นักวิชาการศึกษา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
นักวิชาการศึกษา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0212 นักวิชาการศึกษา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับ การศึกษา หลักการ หลักกการจัดการศึกษา -หลักการศึกษา -ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา -การประกันคุณภาพการศึกษา -การวิจัยทางการศึกษา -นวัตกรรมและเทคโนโลยีกา
250 บาท

นักพัฒนาชุมชน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ+ข้อสอบเก่า
นักพัฒนาชุมชน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ+ข้อสอบเก่า รหัสสินค้า GBA0211 นักพัฒนาชุมชน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ+ข้อสอบเก่า สารบัญ บทที่1 ความหมายของการพัฒนาแนวคิด และวิวัฒนาการ -ความหมายของการพัฒนาการ(Development) -เป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนา -พื้นฐานแนวคิดที่สำคัญของการพัฒนา -ลักษ
250 บาท
นักวิชาการสุขาภิบาล3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
นักวิชาการสุขาภิบาล3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0209 นักวิชาการสุขาภิบาล3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาล -หลักการสุขาภิบาลในการบริหารอาหาร -กฎหมายและมาตรฐานธุรกิจบริการอาหาร -ความปลอดภัยในการบริการอาหาร -การปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยของอาหารใน
250 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0010 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -คำนำ -สารบัญ -ควมรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโยบาลรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญ
320 บาท
ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0186 ภาค.ก ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด สารบัญ 1. เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์-เก็งข้อสอบภาษาไทย 2. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 3. เก็งข้อสอบพระ
280 บาท

ภาคก. ท้องถิ่น รวมข้อสอบจากสนามจริง 20 สนามสอบ 1500 กว่าข้อ
ภาคก. ท้องถิ่น รวมข้อสอบจากสนามจริง 20 สนามสอบ 1500 กว่าข้อ รหัสสินค้า GBA0185 ภาค.ก ท้องถิ่น รวมข้อสอบจากสนามจริง 20 สนามสอบ 1500 กว่าข้อ สารบัญ 1.ข้อมูลผู้สอบภาค ก.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 3.ข้อสอบนโยบาย กระทรวงมหาดไทย,กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 4.แนวข้อสอบวิชาค
250 บาท
บุคลากร ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด
บุคลากร ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0239 บุคลากร ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ 1.หลักการของการบริหารงานบุคคล 2.ระบบการบริหารงานบุคคล 3.ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 4.ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5.ความรู้เบื้องต้นเกี่ย
250 บาท
ภาคก. ระดับ 1-2 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด
ภาคก. ระดับ 1-2 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า SPA0238 ภาค.ก ระดับ 1-2 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ 1.นโยบายขของรัฐบาล นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2.ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 3.ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (New Theory) 4.แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค
250 บาท
วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น เล่ม2
วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น เล่ม2 รหัสสินค้า SPA0237 วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ท้องถิ่น เล่ม2 สารบัญ 1.ตัวอย่างแนวข้อสอบ-ข้อสอบ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพื้นฐานสถิติ 2.ความรุ้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน 3.ความหมายของการติดตามผลและประเมินโครงการ 4.การวางแผนการติดตามผลงาน 5.ตัวอย่
250 บาท

พัฒนาชุมชน ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1
พัฒนาชุมชน ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1 รหัสสินค้า SPA0225 พัฒนาชุมชน ระดับ3 ท้องถิ่น เล่ม1 สารบัญ 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชน/สังคม 2. เทคนิคในการพัฒนาชุมชน 3. กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning Process:SLP) 4. การศึกษาชุมชน 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน 6. การสนทนาก
250 บาท
ภาคก. ท้องถิ่น
ภาคก. ท้องถิ่น รหัสสินค้า STN0033 กรมส่งเสริมการปกครอง ภาคก. ท้องถิ่น สารบัญ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติองค์การ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
กฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น รหัสสินค้า SPA0143 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุกตำแหน่งต้องสอบ) สารบัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 สรุปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัต
230 บาท
ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3
ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3 รหัสสินค้า GBA0168 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาคก.) ระดับ3 สารบัญ วิชาคณิตศาสตร์ - บทที่ 1ความสามารถทางด้านตัวเลข - บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล - บทที่ 3 การแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 - บทที่ 4 ความสามารถทาง
250 บาท

ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3
ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3 รหัสสินค้า STN0028 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับ3 (ภาคก.) ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (25 คะแนน) เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย (25 คะแนน) เก็งข
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาทแสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 49 จาก 49