Print

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 231
สรุปรวมข้อสอบ กฎหมาย และระเบียบ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด สำหรับสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ,ตำรวจ,ทหาร ,ฯลฯ
สรุปรวมข้อสอบ กฎหมาย และระเบียบ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด สำหรับสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ,ตำรวจ,ทหาร ,ฯลฯ รหัสสินค้า KKR0022 สรุปรวมข้อสอบ กฎหมาย และระเบียบ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด สำหรับสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ,ตำรวจ,ทหาร ,ฯลฯ พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2557 จำนวน: 160 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ 1. ข้อสอบรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไ
220 บาท
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป  สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย รหัสสินค้า BL0021 เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2557 จำนวน: 261 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญษณ์ การวิเคราะห
229 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ รหัสสินค้า STN0047 เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว รหัสสินค้า SRG0032 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน: 179 หน้า ขนาด : A4 สารบัญ คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ท้องถิ่น (นักพัฒนาชุมชน 1-2-3) ส่วนที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
300 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข บุคลากร ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข บุคลากร ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว รหัสสินค้า SRG0031 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข บุคลากร ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน: 205 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น (บุคลากร 3) ส่วนที่ 1 การบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น -ข้อสอบการบริหารง
300 บาท
ภาค ก ท้องถิ่น ปี 57 ระดับ 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 ตรงที่สุด
ภาค ก ท้องถิ่น ปี 57 ระดับ 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 ตรงที่สุด รหัสสินค้า TES0101 ภาค ก ท้องถิ่น ปี 57 ระดับ 3 พิมพ์ครั้งที่ 3 ตรงที่สุด พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน: หน้า ขนาด : A4 สารบัญ ส่วนที่1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) -คณิตศาสตร์ทั่วไป -อนุกรม -การอ่านข้อมูลจากตาราง -ตรรกศาสตร์
190 บาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 แนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 แนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57 รหัสสินค้า TES0100 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 แนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57 พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน:210 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 เอกสารเตรียมสอบประกอบด้วย - เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน - ความรู้เกี่ยวกับนโยบายส
180 บาท
ข้อมูลเด็นผ่านสนามสอบมาแล้วกว่า 1800 ข้อ ภาค ก. ท้องถิ่น ระดับ(1-2) ม.6,ปวช.  ปี57
ข้อมูลเด็นผ่านสนามสอบมาแล้วกว่า 1800 ข้อ ภาค ก. ท้องถิ่น ระดับ(1-2) ม.6,ปวช. ปี57 รหัสสินค้า TES0098 ข้อมูลเด็นผ่านสนามสอบมาแล้วกว่า 1800 ข้อ ภาค ก. ท้องถิ่น ระดับ(1-2) ม.6,ปวช. ปี57 พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน:193 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) - คณิตศาสตร์ทั่วไป - อนุก
179 บาท

คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2
คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 รหัสสินค้า PK0368 คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 316 หน้า ขนาด : A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าคืออะไร ไหลอย่างไร ทำอันตรายกับชีวิตอย่างไร - ชนิดของไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟ
250 บาท
คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคก. ความสามารถทั่วไป เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เจาะลึกไม่เหมือนใคร
คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคก. ความสามารถทั่วไป เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เจาะลึกไม่เหมือนใคร รหัสสินค้า LTT0004 คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคก. ความสามารถทั่วไป เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เจาะลึกไม่เหมือนใคร พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 300 บาท จัดทำโดย โลคอลทีม
300 บาท
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกตำแหน่ง กฎหมายสำคัญของท้องถิ่น สรุปกระชับ
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกตำแหน่ง กฎหมายสำคัญของท้องถิ่น สรุปกระชับ รหัสสินค้า LTT0003 คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกตำแหน่ง กฎหมายสำคัญของท้องถิ่น สรุปกระชับ พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ - สรุป โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประวัตความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นไทย - สรุป กฎหม
300 บาท
คู่มือเตรียมสอบ พัฒนาชุมชน ภาค ข. เนื้อหาครบ ปรับปรุงสำหรับสอบท้องถิ่นปี 57
คู่มือเตรียมสอบ พัฒนาชุมชน ภาค ข. เนื้อหาครบ ปรับปรุงสำหรับสอบท้องถิ่นปี 57 รหัสสินค้า VCK0019 คู่มือเตรียมสอบ พัฒนาชุมชน ภาค ข. เนื้อหาครบ ปรับปรุงสำหรับสอบท้องถิ่นปี 57 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 238 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญัติ และความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานทีปฏิบัติ" ของตำ
280 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ รหัสสินค้า VCK0018 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 323 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญํติ และความรู้เกี่ยวกับงานตาม " ลักษณะงานทีปฏิบัติ" ของตำแ
300 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. บุคลากร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. บุคลากร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ รหัสสินค้า VCK0017 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. บุคลากร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 272 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญํติ และความรู้เกี่ยวกับงานตาม " ลักษณะงานทีปฏิบัติ" ของตำ
300 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 รหัสสินค้า PK0359 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน:237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2 -พระร
250 บาท
เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข
เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข รหัสสินค้าCPA0189 เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 241 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ - ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
250 บาท

รวมข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปหลักสูตรใหม่ล่าสุด เข้ารับราชการทุกหน่วยงาน ภาค ก. ปรับปรุงใหม่ล่าสุด2557
รวมข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปหลักสูตรใหม่ล่าสุด เข้ารับราชการทุกหน่วยงาน ภาค ก. ปรับปรุงใหม่ล่าสุด2557 รหัสสินค้า LCT0046 รวมข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปหลักสูตรใหม่ล่าสุด เข้ารับราชการทุกหน่วยงาน ภาค ก. ปรับปรุงใหม่ล่าสุด2557 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน:294 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล - ข้อสอบคณิตศาสตร
300 บาท
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0038 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 67 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 85 บาท จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยมสารบัญ ส่วนที่ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
85 บาท
บุคลากร 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
บุคลากร 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0036 บุคลากร 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 114 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 120 บาท จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยมสารบัญ ส่วนที่ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
120 บาท
นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0035 นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556สารบัญรหัสสินค้า TKN0035 นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 255
120 บาท

นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0034 นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 99 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ส่วนที่ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 - พระราชบัญญัติกองทุนห
110 บาท
คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0355 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 242 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติว
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน รหัสสินค้า PK0354 คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข •
200 บาท
คู่มือสอบ ท้องถิ่น(อปท.) ภาค ก. ระดับ 3 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด
คู่มือสอบ ท้องถิ่น(อปท.) ภาค ก. ระดับ 3 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PVK0001 คู่มือสอบ ท้องถิ่น(อปท.) ภาค ก. ระดับ 3 ปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 388 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 350 บาท จัดทำโดย อ.วรกฤต
350 บาท

คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น
คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0353 คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 323 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ
260 บาท
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ.
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. รหัสสินค้า HEP0046 คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 339 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับการ
155 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ท้องถิ่น UPDATE ล่าสุด 27 พ.ย. 2556
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ท้องถิ่น UPDATE ล่าสุด 27 พ.ย. 2556 รหัสสินค้า SPT0036 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ท้องถิ่น UPDATE ล่าสุด 27 พ.ย. 2556 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 245 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 TEST สนามสอบ ชุดที่ 1 TEST สนามสอบ ชุดที่ 2 TEST
200 บาท
พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0372 พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 235 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ประวัติความเป็นมา -วิสัยทัศน์และพันธกิจ -กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง ท้อ
250 บาท

คู่มือสอบ จ.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบ 100 ข้อ ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57
คู่มือสอบ จ.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบ 100 ข้อ ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 รหัสสินค้า KTS0166 คู่มือสอบ จ.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 สรุปสาระสำคัญ+ข้อสอบ 100 ข้อ ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 171 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ประกาศคณะกรรมการฯเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ บทที่ 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่
165 บาท
เจาะข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวจบ
เจาะข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวจบ รหัสสินค้า SPS0090 เจาะข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวจบ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 490 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 290 บาท จัดทำโดย สูตรไพศาล
290 บาท
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 รหัสสินค้า PK0352 คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 294 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.252
250 บาท
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ภาคก. ระดับ 1-2 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ภาคก. ระดับ 1-2 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 รหัสสินค้า KTS0163 รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ภาคก. ระดับ 1-2 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 198 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ประกาศคณะกรรมการ เรื่องรับสมัครสอบฯ รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ภาคความรู้สามารถทั่วไป (ภาค ก.) กรมส่งเสร
185 บาท

คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0351 คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 286 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •ส่วนที่ 1 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0350 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 298 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก
250 บาท
คู่มือสอบ พัฒนาชุมชน,วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร ท้องถิ่น สรุป-วิเคราะห์-ประเด็นสำคัญ
คู่มือสอบ พัฒนาชุมชน,วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร ท้องถิ่น สรุป-วิเคราะห์-ประเด็นสำคัญ รหัสสินค้า TTN0004 คู่มือสอบ พัฒนาชุมชน,วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร ท้องถิ่น สรุป-วิเคราะห์-ประเด็นสำคัญ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 200 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -ระเบียบกระทรวงมหาดไ
200 บาท
คู่มือสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรการ ท้องถิ่น (ภาค ก. - ภาค ข.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ
คู่มือสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรการ ท้องถิ่น (ภาค ก. - ภาค ข.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ รหัสสินค้า TTN0003 คู่มือสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรการ ท้องถิ่น (ภาค ก. - ภาค ข.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 200 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 -พระราชบัญญ
200 บาท

คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ท้องถิ่น สรุปพร้อมแนวข้อสอบ
คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ท้องถิ่น สรุปพร้อมแนวข้อสอบ รหัสสินค้า TTN0002 คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ท้องถิ่น สรุปพร้อมแนวข้อสอบ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 200 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ วิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ได้แก่ -คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป -คณิตศาสตร์ทักษะหรือ มิติพั
180 บาท
คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0347 คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 296 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบ
250 บาท
รวมข้อสอบ 1400 ข้อ นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 57
รวมข้อสอบ 1400 ข้อ นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 57 รหัสสินค้า KTS0160 รวมข้อสอบ 1400 ข้อ นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 213 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ รวมข้อสอบ 1400 ข้อ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ก. ภาคความรู้ความสาม
199 บาท
คู่มือพิชิต ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2557
คู่มือพิชิต ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2557 รหัสสินค้า PTG0002 คู่มือพิชิต ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2557 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 185 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหร
250 บาท

นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0035 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 174 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดท
250 บาท
นิติกร 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
นิติกร 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0034 นิติกร 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 171 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Test สนามสอบ ชุดที่ 3
200 บาท
บุคลากร ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
บุคลากร ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0033 บุคลากร ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 123 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Test สนามสอบ ชุดท
200 บาท
นักวิชาการศึกษา 3 , บรรณารักษ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
นักวิชาการศึกษา 3 , บรรณารักษ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0032 นักวิชาการศึกษา 3 , บรรณารักษ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 81 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Tes
200 บาท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0031 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 99 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Test สนามสอ
200 บาท
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0030 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 80 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Test สนามสอบ
200 บาท
ภาค ก. กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
ภาค ก. กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0029 ภาค ก. กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 261 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2553 2. พ.ร.บ. การปรับปรุ
300 บาท
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0026 กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 324 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโยบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมก
320 บาท

รวมข้อสอบ 1300 ข้อ จ.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ จ.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 รหัสสินค้า KTS0158 รวมข้อสอบ 1300 ข้อ จ.วิเคราะห์นโยบายฯ 3 ท้องถิ่้น ใหม่ล่าสุดปี 57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 212 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา
199 บาท
นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น กว่า 700 ข้อ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น กว่า 700 ข้อ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) รหัสสินค้า TKN0033 นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น กว่า 700 ข้อ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 171 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้อ
150 บาท
แนวข้อสอบ (ภาคก.) ท้องถิ่น กว่า 1000 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
แนวข้อสอบ (ภาคก.) ท้องถิ่น กว่า 1000 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0032 แนวข้อสอบ (ภาคก.) ท้องถิ่น กว่า 1000 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 294 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) -ความสามารถในการสรุปความ
230 บาท
รวมข้อสอบ 1300 ข้อตำแหน่ง บุคลากร 3 ใหม่ล่าสุด 57
รวมข้อสอบ 1300 ข้อตำแหน่ง บุคลากร 3 ใหม่ล่าสุด 57 รหัสสินค้า KTS0157 รวมข้อสอบ 1300 ข้อตำแหน่ง บุคลากร 3 ใหม่ล่าสุด 57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 215 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ตำแหน่งบุคลากร 3 พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2
199 บาท

คู่มือสอบ ท้องถิ่น บุคลากร 3 แนวข้อสอบ+สรุปสารสำคัญ ปี57
คู่มือสอบ ท้องถิ่น บุคลากร 3 แนวข้อสอบ+สรุปสารสำคัญ ปี57 รหัสสินค้า KNS0099 คู่มือสอบ ท้องถิ่น บุคลากร 3 แนวข้อสอบ+สรุปสารสำคัญ ปี57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 163 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.ข้อสอบ ข. บุคลากร 3 1.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 1.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการท
160 บาท
คู่มือสอบ ภาคก. ท้องถิ่น ทุกระดับ ปี57
คู่มือสอบ ภาคก. ท้องถิ่น ทุกระดับ ปี57 รหัสสินค้า SPP0001 คู่มือสอบ ภาคก. ท้องถิ่น ทุกระดับ ปี57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 243 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) -แนวข้อสอบพระรา
189 บาท
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3 รหัสสินค้า PK0346 คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 269 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พระราชบัญญัติข้อมูวข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ชุดท
250 บาท
คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3
คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 รหัสสินค้า PK0345 คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 251 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูวข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
240 บาท

DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว
DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว รหัสสินค้า CBR0043 DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 รูปแบบ: เล่นได้กับ คอมพิวเตอร์,เครื่องเล่น DVD,เครื่องเล่น MP3 ราคา 200 บาท จัดทำโดย ชมรมบัณฑิตรามคำแหง
200 บาท
คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0367 คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 -พระราชบัญญัติควบค
250 บาท
คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57
คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57 รหัสสินค้า KNS0097 คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 144 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.ข้อสอบภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3 1.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1.2 พระราชบั
150 บาท
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้ รหัสสินค้า LTT0002 คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 366 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.กฎหมาย ระเบียบ เฉพาะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 2.แนวข้อสอบ 3.ภาค ผนว
350 บาท

คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้ รหัสสินค้า LTT0001 คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 371 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้ที่มีความจำเป็นและสำคัญตำแหน่ง เจ้าหน้
350 บาท
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57
รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 รหัสสินค้า KTS0156 รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 205 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ รวมข้อสอบ 1300 ข้อ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 พนักงานส่วนท้องถิ่
199 บาท
ข้อสอบเก่า ภาคก. 100 ข้อ นิติกร ท้องถิ่น สอบครั้งเดียวผ่าน
ข้อสอบเก่า ภาคก. 100 ข้อ นิติกร ท้องถิ่น สอบครั้งเดียวผ่าน รหัสสินค้า KKR0014 ข้อสอบเก่า ภาคก. 100 ข้อ นิติกร ท้องถิ่น สอบครั้งเดียวผ่าน พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 184 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 180 บาท จัดทำโดย กลุ่มข้าราชการ
180 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3
คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 รหัสสินค้า PK0342 คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 276 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 2.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของร
250 บาท

คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด
คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0341 คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 269 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" •พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 •
240 บาท
คู่มือสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3 แนวข้อสอบ+สรุปสารสำคัญ ท้องถิ่น ปี 57
คู่มือสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3 แนวข้อสอบ+สรุปสารสำคัญ ท้องถิ่น ปี 57 รหัสสินค้า KNS0096 คู่มือสอบ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน3 แนวข้อสอบ+สรุปสารสำคัญ ท้องถิ่น ปี 57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 141 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1ข้อสอบภาค ข. เจ้าหน้าที่วิเคาะห์นโยบายและแผน 3 1.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราช
150 บาท
คู่มือสอบ นิติกร 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57
คู่มือสอบ นิติกร 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57 รหัสสินค้า KNS0095 คู่มือสอบ นิติกร 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 133 หน้า ขนาด: กระดาษA4 สารบัญ 1.ข้อสอบภาค ข.นิติกร 3 1.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 1.2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ
150 บาท
คู่มือเตรียมอสอบ ครูผู้ช่วยเอก คอมพิวเตอร์ อบต.-เทศบาล-อบจ.
คู่มือเตรียมอสอบ ครูผู้ช่วยเอก คอมพิวเตอร์ อบต.-เทศบาล-อบจ. รหัสสินค้า GBA0240 คู่มือเตรียมอสอบ ครูผู้ช่วยเอก คอมพิวเตอร์ อบต.-เทศบาล-อบจ. พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 229 หน้า ขนาด: กระดาษA4 สารบัญ -พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 -ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่
200 บาท

คู่มือสอบ ภาค ก. กฎหมายและระเบียบฯ ท้องถิ่น ข้อสอบ 1,200 ข้อสอบ ล่าสุด 56
คู่มือสอบ ภาค ก. กฎหมายและระเบียบฯ ท้องถิ่น ข้อสอบ 1,200 ข้อสอบ ล่าสุด 56 รหัสสินค้า STP0093 คู่มือสอบ ภาค ก. กฎหมายและระเบียบฯ ท้องถิ่น ข้อสอบ 1,200 ข้อสอบ ล่าสุด 56 สารบัญ ตะลุยข้อสอบ ภาค ก. และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนท้องถิ่น (ระดับ 1-2-3) ส่วนที่ 1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล ความสามารถทางด้านก
230 บาท
คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57
คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57 รหัสสินค้า KTS0154 คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น สรุปสาระสำคัญพร้อมแนวข้อสอบ 200 ข้อ ใหม่ล่าสุดปี 57 สารบัญ บทที่ 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ส่วนที่ 1 ขอบเขตของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรา
199 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ.
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. รหัสสินค้า GBA0239 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. ราคา 200 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง
200 บาท
รวมข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 400 ข้อโดยอธิบายเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 57
รวมข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 400 ข้อโดยอธิบายเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 57 รหัสสินค้า KTS0153 รวมข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 400 ข้อโดยอธิบายเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 57 สารบัญ ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ รวมข้อสอบ 400 ข้อ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ส่วนที่ 1
150 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 231