Print

คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาค ก.ท้องถิ่น (วิชาทั่วไป)

ภาค ข.ท้องถิ่น(วิชาเฉพาะตำแหน่ง)
เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 155
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย รหัสสินค้า CPA0417 สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 326 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี หนังสืออื่น
250 บาท
หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559
หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559 รหัสสินค้า TBK0378 หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559 พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 499 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั
590 บาท
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59
รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59 รหัสสินค้า KTS0399 รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ พร้อมเฉลย ภาค ก ระดับป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 59 พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ
220 บาท
คัมภีเตรียมสอบข้าราชการ ท้องถิ่น 2559 ประกอบด้วยแนวข้อหา+ข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ
คัมภีเตรียมสอบข้าราชการ ท้องถิ่น 2559 ประกอบด้วยแนวข้อหา+ข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ รหัสสินค้า TBK0367 คัมภีเตรียมสอบข้าราชการ ท้องถิ่น 2559 ประกอบด้วยแนวข้อหา+ข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2559 จำนวน: 578 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคร
590 บาท

สรุป+แนวข้อสอบ นักส่งเสริการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สรุป+แนวข้อสอบ นักส่งเสริการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า SPA0740 สรุป+แนวข้อสอบ นักส่งเสริการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
250 บาท
เจาะข้อสอบพร้อมเแลย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ
เจาะข้อสอบพร้อมเแลย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ รหัสสินค้า CPA0365 เจาะข้อสอบพร้อมเแลย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 245 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริ
250 บาท
คู่มือพิชิตข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน
คู่มือพิชิตข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน รหัสสินค้า PK0623 คู่มือพิชิตข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 335 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิชากา
270 บาท
เจาะข้อสอบหัวกะทิ 1,200 ข้อ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น " 59
เจาะข้อสอบหัวกะทิ 1,200 ข้อ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น " 59 รหัสสินค้า TES0140 เจาะข้อสอบหัวกะทิ 1,200 ข้อ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น " 59 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 147 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 - รา
130 บาท

คู่มือเตรียมสอบกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ
คู่มือเตรียมสอบกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ รหัสสินค้า SRG0094 คู่มือเตรียมสอบกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 328 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ
250 บาท
ถาม-ตอบ ข้อสอบมาตรฐาน "ท้องถิ่นอำเภอ 58" [นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น]
ถาม-ตอบ ข้อสอบมาตรฐาน "ท้องถิ่นอำเภอ 58" [นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น] รหัสสินค้า SKN0006 ถาม-ตอบ ข้อสอบมาตรฐาน "ท้องถิ่นอำเภอ 58" [นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น] พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 221 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - 4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. ความรู้ อาเซียน เศรษฐกิจสังคม การเมือง 2. กฎห
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นิติการปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ นิติการปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0618 คู่มือเตรียมสอบ นิติการปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 318 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่
280 บาท
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0616 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน:291หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ • พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.
260 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน
คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน รหัสสินค้า PK0611 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
299 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาคก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสอบทุกตำแหน่ง ปี2559
สุดยอดแนวข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาคก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสอบทุกตำแหน่ง ปี2559 รหัสสินค้า TKN0107 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
230 บาท
สุดยอดแนวข้อข้อสอบ 800 ข้อ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อส ปี 2559
สุดยอดแนวข้อข้อสอบ 800 ข้อ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อส ปี 2559 รหัสสินค้า TKN0106 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
180 บาท

คู่มือเตรียมอสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) ล่าสุด 2558
คู่มือเตรียมอสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) ล่าสุด 2558 รหัสสินค้า TBK0281 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
250 บาท
รวมข้อสอบ 1,300 ข้อ นักส่งเสริมการปกครองฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559
รวมข้อสอบ 1,300 ข้อ นักส่งเสริมการปกครองฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 รหัสสินค้า KTS0339 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
220 บาท
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน รหัสสินค้า KRK0001 โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 ราคา 300 บาท จัดทำโดย ข้าราชการกรมฯ
300 บาท

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ รหัสสินค้า HEP0057 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 184 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว สารบัญ - สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
95 บาท
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า HEP0055 ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 199 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A สารบัญ - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ
115 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ รหัสสินค้า STN0047 เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต
250 บาท
คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2
คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 รหัสสินค้า PK0368 คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 316 หน้า ขนาด : A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าคืออะไร ไหลอย่างไร ทำอันตรายกับชีวิตอย่างไร - ชนิดของไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟ
250 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 รหัสสินค้า PK0359 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน:237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2 -พระร
250 บาท
เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข
เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข รหัสสินค้าCPA0189 เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 241 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ - ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0355 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 242 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติว
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน รหัสสินค้า PK0354 คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข •
200 บาท

คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น
คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0353 คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 323 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ
260 บาท
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ.
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. รหัสสินค้า HEP0046 คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 339 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับการ
155 บาท
พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0372 พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 235 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ประวัติความเป็นมา -วิสัยทัศน์และพันธกิจ -กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง ท้อ
250 บาท
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 รหัสสินค้า PK0352 คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 294 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.252
250 บาท

คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0351 คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 286 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •ส่วนที่ 1 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0350 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 298 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก
250 บาท
คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0347 คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 296 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบ
250 บาท
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0026 กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 324 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโยบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมก
320 บาท

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3 รหัสสินค้า PK0346 คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 269 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พระราชบัญญัติข้อมูวข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ชุดท
250 บาท
DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว
DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว รหัสสินค้า CBR0043 DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 รูปแบบ: เล่นได้กับ คอมพิวเตอร์,เครื่องเล่น DVD,เครื่องเล่น MP3 ราคา 200 บาท จัดทำโดย ชมรมบัณฑิตรามคำแหง
200 บาท
คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0367 คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 -พระราชบัญญัติควบค
250 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3
คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 รหัสสินค้า PK0342 คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 276 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 2.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของร
250 บาท

คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด
คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0341 คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 269 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" •พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 •
240 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ.
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. รหัสสินค้า GBA0239 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. ราคา 200 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง
200 บาท
คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา
คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา รหัสสินค้า PK0338 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล -ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล -คณิตศาสตร์ทั่วไป -อนุกรม -การอุปมาอุปไมย ส่วนที่ 2 ภาษาไทย -เทคนิคการทำข
299 บาท
เจาะข้อสอบส่วนท้องถิ่น ระดับ1-3 ภาคก. และ ภาคระเบียบกฎหมาย
เจาะข้อสอบส่วนท้องถิ่น ระดับ1-3 ภาคก. และ ภาคระเบียบกฎหมาย รหัสสินค้า PK0337 เจาะข้อสอบส่วนท้องถิ่น ระดับ1-3 ภาคก. และ ภาคระเบียบกฎหมาย สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล -สรุปและเจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป -สรุปและเจาะข้อสอบการวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์ -สรุปและเจาะข้อสอบก
320 บาท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0236 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด สารบัญ -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่1) -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่2) -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
250 บาท
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 ท้องถิ่น เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 ท้องถิ่น เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า CPA0180 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 ท้องถิ่น เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด สารบัญ -ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -การประชาสัมพันธ์ -ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ -การสื่อสารมวล
250 บาท
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 1,2 ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 1,2 ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า SPA0352 เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 1,2 ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -ตัวอย่างข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเกษตร -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 -ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550 -ตัวอย่างแนวข้อสอบ
250 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี อ.บ.ต. ใหม่ล่าสุด
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี อ.บ.ต. ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า STN0043 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี อ.บ.ต. ใหม่ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานทั่วไป -ระบบสารสนเทศ -ลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน -ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ -โครงสร้างองค์กรและการทำงานเป็
250 บาท

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ1-2 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ1-2 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0025 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ1-2 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
320 บาท
เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 1,3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 1,3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0023 เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 1,3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแ
320 บาท
โยธา ระดับ1-3 ท้องถิ่น สอบอปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่
โยธา ระดับ1-3 ท้องถิ่น สอบอปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0022 โยธา ระดับ1-3 ท้องถิ่น สอบอปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -สรุ
320 บาท
นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0021 นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -ส
320 บาท

การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่
การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0020 การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -สรุปย
320 บาท
นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ
นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ รหัสสินค้า STN0042 นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ สารบัญ แนวข้อสอบกฎหมายอาญา -แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา -แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา -ส่วนที่สอง วิธีพิจารณา อุทธรณ์และฎีกา -แนวข้อ
250 บาท
นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+เจาะข้อสอบ
นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+เจาะข้อสอบ รหัสสินค้า STN0041 นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+เจาะข้อสอบ สารบัญ -การพัฒนาชุมชน -หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน -กระบวนการพัฒนาชุมชน -ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY -แนวข้อสอบ - ข้อสอบ อาเซียน -โครงการพระราชดำริ สิงประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู
250 บาท
นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ
นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ รหัสสินค้า PK0324 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน -สายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน -ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาท้องถิ่น -ระบบการเมืองท้องถิ่น -การกระจายอำนาจ -การ
280 บาท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0234 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป -ลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน -โครงสร้างองค์กร และการทำงานเป็นทีม -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป -ระเบียบสำนักงานน
250 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0233 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ -การเขียนหนังสือราชการ -การประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว
250 บาท
บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด
บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0232 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -บทที่1ความหมายและขอบเขตของการบริหารงาน -บทที่2การวางแผนกำลัง -บทที่3 การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งจั้ง และการทอลองปฎิบัติงาน -บทที่4 การจำแนกตำแหน่ง -บทที่5
250 บาท
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ1 วุฒิ ปวช. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ1 วุฒิ ปวช. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0231 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ1 วุฒิ ปวช. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -การใช้อินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ -การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและหน
250 บาท

บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ
บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ รหัสสินค้า GBA0230 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดข้อสอบ สารบัญ -แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่1) -แนวข้อสอบปรนัยตำแหน่งบุคลากร วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ชุดที่2) -แนวข้อสอบปรน
250 บาท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0229 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุ สารบัญ -หลักการตรวจสอบภายใน -กระบวนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน -เทคนิคการตรวจสอบ -แนวคิดกับการตรวจสอบภายใน -ความหมายของผู้ตรวจสอบภายใน -การวางแผนการตรววจสอบ -ประมวลจร
250 บาท
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0228 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชุมชน -หลักและวิธีการพัฒนาชุมชน -กระบวนการพัฒนาชุมชน -ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทาง การดำเนินงานตามโคร
250 บาท
วิศวกรโยธา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
วิศวกรโยธา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0227 วิศวกรโยธา3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 -สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
250 บาท

นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด
นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0226 นักวิชาการเกษตร3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร -ปฐพีวิทยาเบื้องต้น -สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่างแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคม-แห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) -ความรู้เกี่ยวกับ
250 บาท
นายช่างโยธา2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด
นายช่างโยธา2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0225 นายช่างโยธา2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 -สรุปสาระสำคัญขิงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 -ความรู้การควบคุมอาคารตามพระราขบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 -ความจำเป็นและความเหมา
250 บาท
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0224 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -พระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 -ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 -สรุปสาระสำคัญของหระราช
250 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด เล่มที่ 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด เล่มที่ 1 รหัสสินค้า GBA0223 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด เล่มที่ 1 สารบัญ -บทที่ 1 การบริหารและการจัดการ (Administration and mangement) -บทที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล -บทที่ 3 วิเคราะห์และวางแผน -บทที่ 4 แนวคิดแ
250 บาท

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0222 เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -พระราชบัยยัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 -คำอธิบายพระราชบัยยัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 -ความรับผิดชอบของผู้ให
250 บาท
นายช่างไฟฟ้า2 วุฒิปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
นายช่างไฟฟ้า2 วุฒิปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0221 นายช่างไฟฟ้า2 วุฒิปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น -วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น -ความหมายของวงจรไฟฟ้า -การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ -วิธีการซ่อมแชมและบำรุงรักษาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น -ความหมายของอิ
250 บาท
นักวิชาการการคลัง3 วุฒิป.ตรีท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
นักวิชาการการคลัง3 วุฒิป.ตรีท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0220 นักวิชาการการคลัง3 วุฒิป.ตรีท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวการคลัง -ประเภทของงบประมาณ -การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -วิธีการได้มาชึ่งรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธร
250 บาท
นักวิชาการสวนสาธารณะ3 วุฒิป.ตรีท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
นักวิชาการสวนสาธารณะ3 วุฒิป.ตรีท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0219 นักวิชาการสวนสาธารณะ3 วุฒิป.ตรีท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน -ชนิดของสวน -การจัดภูมิทัศน์ -มาตราฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -แนวทางการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ -มาตราฐานสถ
250 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 155