Print

คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาค ก.ท้องถิ่น (วิชาทั่วไป)

ภาค ข.ท้องถิ่น(วิชาเฉพาะตำแหน่ง)
เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 202
เจาะข้อสอบ 1300 ข้อ นิติกร ท้องถิ่น ภาค ข.
เจาะข้อสอบ 1300 ข้อ นิติกร ท้องถิ่น ภาค ข. รหัสสินค้า STP0184 เจาะข้อสอบ 1300 ข้อ นิติกร ท้องถิ่น ภาค ข. พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพา
235 บาท
224 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท
เจาะข้อสอบ 600 ข้อ การเงินและบัญชี ท้องถิ่น
เจาะข้อสอบ 600 ข้อ การเงินและบัญชี ท้องถิ่น รหัสสินค้า STP0183 เจาะข้อสอบ 600 ข้อ การเงินและบัญชี ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 173 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ข ตำแหน่งการเงินและบัญชี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรม
180 บาท
171 บาท
ท่านประหยัดได้: 9 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0970 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 292 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0969 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 297 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1 •
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1-2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1-2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0968 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1-2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 291 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ - ความรู้ด้านงานธุรการ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
เจาะข้อสอบมากกว่า 1,000ข้อ  นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เจาะข้อสอบมากกว่า 1,000ข้อ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0967 เจาะข้อสอบมากกว่า 1,000ข้อ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 359 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา - เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุดปี 60
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุดปี 60 รหัสสินค้า SPA0922 สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุดปี 60 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 292 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญศักราชปี 2560 - แนวข้อสอบ วิชาความสามา
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง ภาคก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง ภาคก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0128 (ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 18ชั่วโมง รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด ไฟล์เสียง (
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0128 (ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 13ชั่วโมง รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด ไฟล์เสียง (
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ ธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ ธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0127 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ ธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 450 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พัฒนาชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พัฒนาชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0126 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 533 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0125 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 374 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็น
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พัฒนาชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ พัฒนาชุมชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0110 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 381 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟ
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า CPA0510 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ความสำคัญของการจัดการทรัพยา
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับใหม่ล่าสุด
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0509 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฉบับใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 236 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - การกำหนดนโยบาย - การบริหารแผน/โครงก
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0508 สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย นักพัฒนาชุมชน กรมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน - การพัฒนาชุมชนของไทย
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิป.ตรี
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิป.ตรี รหัสสินค้า STN0088 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิป.ตรี พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 259 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แล
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เนื้อหา+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า STN0087 เนื้อหา+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 259 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ - ความหมายของกา
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี
สรุป+เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี รหัสสินค้า STN0086 สรุป+เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 269 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ความรู้เกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สรุป+เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า STN0085 สรุป+เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 269 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต หนัง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

ชุดข้อสอบเจ๋งๆ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุดข้อสอบเจ๋งๆ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า STN0084 ชุดข้อสอบเจ๋งๆ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 232 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวก
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า STN0083 สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 245 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว - ความสำคัญ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ วุฒิ ปตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ วุฒิ ปตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0921 สรุป+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ วุฒิ ปตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 209 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชน/สังค
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+แนวข้อสอบเก่า นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ วุฒิ ปตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
สรุป+แนวข้อสอบเก่า นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ วุฒิ ปตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0920 สรุป+แนวข้อสอบเก่า นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ วุฒิ ปตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 232 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY หนั
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศุกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศุกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0919 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการศุกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 228 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY หนังสืออ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
แนวข้อสอบ เก่า นักวิชาการศุกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
แนวข้อสอบ เก่า นักวิชาการศุกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0918 แนวข้อสอบ เก่า นักวิชาการศุกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 228 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY หนังส
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0917 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 248 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - งานธุรการ - ชนิดของหนังสือแบบหน
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
รวมข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
รวมข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0916 รวมข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 234 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY หนังสืออื่น
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ล่าสุด
รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0395 รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 249 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการตำราท
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0394 สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 305 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการตำราทอง หนังสืออื่นๆใ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0393 สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ภาษาอังกฤษ ภาค ก.องค์การปกครองส่วยท้องถิ่น (อปท.
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+แนวข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
สรุป+แนวข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0915 สรุป+แนวข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 264 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวก
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สรุปเจาะข้อสอบ 700ข้อ วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ข ท้องถิ่น
สรุปเจาะข้อสอบ 700ข้อ วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ข ท้องถิ่น รหัสสินค้า STP0182 สรุปเจาะข้อสอบ 700ข้อ วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาค ข ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 166 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ข วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 - ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้
180 บาท
171 บาท
ท่านประหยัดได้: 9 บาท
ข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงหลักสูตร ตรงข้อสอบเก่า เล่ม 1
ข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงหลักสูตร ตรงข้อสอบเก่า เล่ม 1 รหัสสินค้า SPT0043 ข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงหลักสูตร ตรงข้อสอบเก่า เล่ม 1 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 359 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. วิชาความสามารถทั่ว 1. ความรู้ความสาม
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
ท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560
ท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560 รหัสสินค้า SPT0042 ท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. (ชี้จุดออกสอบ) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขถึ
290 บาท
276 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2560 รหัสสินค้า PK0965 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2560 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 300 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • การวิเคราะห์นโยบาย • การวางแผนงบประมาณ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน
คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน รหัสสินค้า PK0964 คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 281 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1 - เจาะข้อสอบ รัฐธรร
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน คัดพิเศษสอบ รอบใหญ่ 2560
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน คัดพิเศษสอบ รอบใหญ่ 2560 รหัสสินค้า KKR0043 โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน คัดพิเศษสอบ รอบใหญ่ 2560 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 260 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ - ความรู้
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0110 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 381 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟ
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0109 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 424 หน้า รูปแบบ : E-
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สุดยอดแนวข้อสอบ 400 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
สุดยอดแนวข้อสอบ 400 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ รหัสสินค้า TKN0162 สุดยอดแนวข้อสอบ 400 ข้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 99 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. พระ
105 บาท
100 บาท
ท่านประหยัดได้: 5 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียด
สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า TKN0161 สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นิติกร 3 ท้องถิ่น ภาค ข ปี 2560 พร้อมเฉลยละเอียด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 160 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
160 บาท
152 บาท
ท่านประหยัดได้: 8 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 2560
สุดยอดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 2560 รหัสสินค้า TKN0160 สุดยอดแนวข้อสอบ แนวข้อสอบภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับทุกตำแหน่ง ปี 2560 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 260 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึก
240 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือ - ข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ.,
คู่มือ - ข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ., รหัสสินค้า OPN0007 คู่มือ - ข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ., พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 630 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร
295 บาท
281 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รหัสสินค้า PK0940 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 309 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ **ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ *
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
แนวข้อสอบเก่า นักวิชาการศึกษา (อปท.) ระดับ 3 อบต. เทศบาล อบจ (เล่ม2)
แนวข้อสอบเก่า นักวิชาการศึกษา (อปท.) ระดับ 3 อบต. เทศบาล อบจ (เล่ม2) รหัสสินค้า SPA0910 แนวข้อสอบเก่า นักวิชาการศึกษา (อปท.) ระดับ 3 อบต. เทศบาล อบจ (เล่ม2) พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 228 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา ความรู้วิชาการศึกษา - แนวข
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560
สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560 รหัสสินค้า TKN0158 สุดยอดแนวข้อสอบ 500 ข้อ นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2560 พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560 จำนวน: 104 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
110 บาท
105 บาท
ท่านประหยัดได้: 5 บาท
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย รหัสสินค้า MNS0013 ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560 จำนวน: 186 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนังสืออื่นๆในหมวด
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท

เจาะข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
เจาะข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0442 เจาะข้อสอบ นิติกร กรมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559 จำนวน: 268 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี หนังส
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า CPA0438 สรุปเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบ จนท.นโยบายและแผน กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559 จำนวน: 263 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - การวิเคราะห์นโยบายและแผน - SWOT Analy การวิเคร
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก รหัสสินค้า TBK0401 คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559 จำนวน: 228 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย อ.วีระวรรณ เตียวสกุล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ9) หนั
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ  ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59 รหัสสินค้า STP0172 เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาคก ท้องถิ่นทุกระดับ ปรับปรุง 59 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 268 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล คว
239 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก  ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ป.ตรี ล่าสุด
สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ป.ตรี ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0837 สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ป.ตรี ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 242 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวก
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559
กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559 รหัสสินค้า STP0042 กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 280 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 350 บาท จัดทำโดย สิงพัฒนา หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป รหัสสินค้า PK0788 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 457 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเครา
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า SRG0110 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 390 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ บทที่ 1 ความสามารถด้านคิดคำนวณ - ลำดับ - ผลบวกของลำดับเลขคณิ
399 บาท
380 บาท
ท่านประหยัดได้: 19 บาท

คัมภีเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ
คัมภีเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ รหัสสินค้า TBK0382 คัมภีเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่น ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบกว่า 2,200 ข้อ พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559 จำนวน: 582 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว
590 บาท
561 บาท
ท่านประหยัดได้: 29 บาท
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย รหัสสินค้า CPA0417 สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559 จำนวน: 326 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบ อนุกรม - แนวข้อสอบ เง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559
หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559 รหัสสินค้า TBK0378 หนังสือแนวข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ได้ทั้งระดับ 1 2 , และ 3 2559 พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 499 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั
590 บาท
561 บาท
ท่านประหยัดได้: 29 บาท
เจาะข้อสอบพร้อมเแลย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ
เจาะข้อสอบพร้อมเแลย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ รหัสสินค้า CPA0365 เจาะข้อสอบพร้อมเแลย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 245 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ประวัติความเป็นมากรมส่งเสริ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือพิชิตข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน
คู่มือพิชิตข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน รหัสสินค้า PK0623 คู่มือพิชิตข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบทั้งสองส่วน พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2558 จำนวน: 335 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิชากา
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมอสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) ล่าสุด 2558
คู่มือเตรียมอสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) ล่าสุด 2558 รหัสสินค้า TBK0281 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ รหัสสินค้า HEP0057 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 184 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว สารบัญ - สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
95 บาท
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า HEP0055 ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 199 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A สารบัญ - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ
115 บาท
110 บาท
ท่านประหยัดได้: 5 บาท

เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป  สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย รหัสสินค้า BL0021 เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2557 จำนวน: 261 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญษณ์ การวิเคราะห
229 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ รหัสสินค้า STN0047 เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2
คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 รหัสสินค้า PK0368 คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 316 หน้า ขนาด : A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าคืออะไร ไหลอย่างไร ทำอันตรายกับชีวิตอย่างไร - ชนิดของไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 รหัสสินค้า PK0359 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน:237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2 -พระร
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0355 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 242 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติว
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน รหัสสินค้า PK0354 คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข •
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ.
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. รหัสสินค้า HEP0046 คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 339 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับการ
155 บาท
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 รหัสสินค้า PK0352 คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 294 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.252
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 202