Print

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 191
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน รหัสสินค้า KRK0001 โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 ราคา 300 บาท จัดทำโดย ข้าราชการกรมฯ
300 บาท
สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาคก. ท้องถิ่น สำหรับสอบทุกตำแหน่ง ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2558
สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาคก. ท้องถิ่น สำหรับสอบทุกตำแหน่ง ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2558 รหัสสินค้า TKN0067 สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ภาคก. ท้องถิ่น สำหรับสอบทุกตำแหน่ง ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2558 พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 294 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
230 บาท
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ รหัสสินค้า HEP0057 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 184 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว สารบัญ - สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
95 บาท
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า HEP0055 ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 199 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A สารบัญ - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ
115 บาท

เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป  สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย รหัสสินค้า BL0021 เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2557 จำนวน: 261 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญษณ์ การวิเคราะห
229 บาท
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ รหัสสินค้า STN0047 เจ้าหน้าที่วิเคราะนะโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบ จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว รหัสสินค้า SRG0032 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน: 179 หน้า ขนาด : A4 สารบัญ คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ท้องถิ่น (นักพัฒนาชุมชน 1-2-3) ส่วนที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
300 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข บุคลากร ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข บุคลากร ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว รหัสสินค้า SRG0031 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข บุคลากร ท้องถิ่น สั้น+ง่าย+ฉับไว พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน: 205 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น (บุคลากร 3) ส่วนที่ 1 การบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น -ข้อสอบการบริหารง
300 บาท

คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2
คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 รหัสสินค้า PK0368 คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า ส่วนท้องถิ่น ระดับ 1-2 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 316 หน้า ขนาด : A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าคืออะไร ไหลอย่างไร ทำอันตรายกับชีวิตอย่างไร - ชนิดของไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟ
250 บาท
คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคก. ความสามารถทั่วไป เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เจาะลึกไม่เหมือนใคร
คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคก. ความสามารถทั่วไป เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เจาะลึกไม่เหมือนใคร รหัสสินค้า LTT0004 คู่มือสอบท้องถิ่น ภาคก. ความสามารถทั่วไป เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม เจาะลึกไม่เหมือนใคร พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 300 บาท จัดทำโดย โลคอลทีม
300 บาท
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกตำแหน่ง กฎหมายสำคัญของท้องถิ่น สรุปกระชับ
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกตำแหน่ง กฎหมายสำคัญของท้องถิ่น สรุปกระชับ รหัสสินค้า LTT0003 คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกตำแหน่ง กฎหมายสำคัญของท้องถิ่น สรุปกระชับ พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ - สรุป โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประวัตความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นไทย - สรุป กฎหม
300 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ รหัสสินค้า VCK0018 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 323 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญํติ และความรู้เกี่ยวกับงานตาม " ลักษณะงานทีปฏิบัติ" ของตำแ
300 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. บุคลากร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. บุคลากร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ รหัสสินค้า VCK0017 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. บุคลากร ระดับ 3 สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร& เทคนิคการจำ พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 272 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. ระเบียบกฎหมาย พระราชบัญญํติ และความรู้เกี่ยวกับงานตาม " ลักษณะงานทีปฏิบัติ" ของตำ
300 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 รหัสสินค้า PK0359 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ประชาสัมพัธ์ ส่วนท้องถิ่น ระดับ 3 พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน:237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบชุดที่ 2 -พระร
250 บาท
เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข
เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข รหัสสินค้าCPA0189 เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด! กรมการปกครองท้องถิ่นนักวิชาการ ระดับ3 สาธารณสุข พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557 จำนวน: 241 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ - ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
250 บาท
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0038 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 67 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 85 บาท จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยมสารบัญ ส่วนที่ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว
85 บาท

บุคลากร 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
บุคลากร 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0036 บุคลากร 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 114 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 120 บาท จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยมสารบัญ ส่วนที่ - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
120 บาท
นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0035 นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556สารบัญรหัสสินค้า TKN0035 นักวิชาการศึกษา 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 255
120 บาท
นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด
นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า TKN0034 นักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 99 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ส่วนที่ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 - พระราชบัญญัติกองทุนห
110 บาท
คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0355 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน เทศกิจ 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 242 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติว
250 บาท

คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน
คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน รหัสสินค้า PK0354 คู่มือเตรียมสอบ กรมการปกครอง ภาคความรู้พื้นฐาน พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของกรมการปกครอง • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข •
200 บาท
คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น
คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0353 คู่มือสอบ นักวิชาการการศึกษา 3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 323 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้ทางด้านการศึกษา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -เจาะแนวข้อสอบ
260 บาท
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ.
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. รหัสสินค้า HEP0046 คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 339 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับการ
155 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ท้องถิ่น UPDATE ล่าสุด 27 พ.ย. 2556
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ท้องถิ่น UPDATE ล่าสุด 27 พ.ย. 2556 รหัสสินค้า SPT0036 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ท้องถิ่น UPDATE ล่าสุด 27 พ.ย. 2556 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 245 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 TEST สนามสอบ ชุดที่ 1 TEST สนามสอบ ชุดที่ 2 TEST
200 บาท

พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0372 พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 235 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ประวัติความเป็นมา -วิสัยทัศน์และพันธกิจ -กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง ท้อ
250 บาท
เจาะข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวจบ
เจาะข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวจบ รหัสสินค้า SPS0090 เจาะข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวจบ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 490 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 ราคา 290 บาท จัดทำโดย สูตรไพศาล
290 บาท
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3
คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 รหัสสินค้า PK0352 คู่มือสอบ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ สาธารณสุข ท้องถิ่น ระดับ2-3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 294 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม •พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.252
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0351 คู่มือเตรียมสอบ พัสดุ 1-2-3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 286 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •ส่วนที่ 1 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ
250 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0350 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ3 ท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 298 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก
250 บาท
คู่มือสอบ พัฒนาชุมชน,วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร ท้องถิ่น สรุป-วิเคราะห์-ประเด็นสำคัญ
คู่มือสอบ พัฒนาชุมชน,วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร ท้องถิ่น สรุป-วิเคราะห์-ประเด็นสำคัญ รหัสสินค้า TTN0004 คู่มือสอบ พัฒนาชุมชน,วิเคราะห์นโยบายและแผน,บุคลากร ท้องถิ่น สรุป-วิเคราะห์-ประเด็นสำคัญ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 200 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -ระเบียบกระทรวงมหาดไ
200 บาท
คู่มือสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรการ ท้องถิ่น (ภาค ก. - ภาค ข.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ
คู่มือสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรการ ท้องถิ่น (ภาค ก. - ภาค ข.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ รหัสสินค้า TTN0003 คู่มือสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรการ ท้องถิ่น (ภาค ก. - ภาค ข.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 200 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 -พระราชบัญญ
200 บาท
คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ท้องถิ่น สรุปพร้อมแนวข้อสอบ
คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ท้องถิ่น สรุปพร้อมแนวข้อสอบ รหัสสินค้า TTN0002 คู่มือสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ท้องถิ่น สรุปพร้อมแนวข้อสอบ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 200 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ วิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ได้แก่ -คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป -คณิตศาสตร์ทักษะหรือ มิติพั
180 บาท

คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0347 คู่มือสอบ บุคลากร3 ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 296 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบ
250 บาท
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0035 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 174 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดท
250 บาท
บุคลากร ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
บุคลากร ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0033 บุคลากร ระดับ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 123 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Test สนามสอบ ชุดท
200 บาท
นักวิชาการศึกษา 3 , บรรณารักษ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
นักวิชาการศึกษา 3 , บรรณารักษ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0032 นักวิชาการศึกษา 3 , บรรณารักษ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 81 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Tes
200 บาท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0031 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 3 ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 99 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -Test สนามสอบ ชุดที่ 1 -Test สนามสอบ ชุดที่ 2 -Test สนามสอ
200 บาท
ภาค ก. กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56
ภาค ก. กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 รหัสสินค้า SPT0029 ภาค ก. กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEใหม่ 27 พ.ย.56 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2556 จำนวน: 261 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2553 2. พ.ร.บ. การปรับปรุ
300 บาท
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0026 กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 324 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโยบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมก
320 บาท
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3 รหัสสินค้า PK0346 คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหาร งานทะเบียนและบัตร 3 ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 269 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1. พระราชบัญญัติข้อมูวข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ชุดท
250 บาท

คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3
คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 รหัสสินค้า PK0345 คู่มือสอบ นักพัฒนาชุมชน 3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 251 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูวข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 -แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
240 บาท
DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว
DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว รหัสสินค้า CBR0043 DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ความสามารุทั่วไป ครบในแผ่นเดียว พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 รูปแบบ: เล่นได้กับ คอมพิวเตอร์,เครื่องเล่น DVD,เครื่องเล่น MP3 ราคา 200 บาท จัดทำโดย ชมรมบัณฑิตรามคำแหง
200 บาท
คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0367 คู่มือสอบเข้า สถาปนิก3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 237 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 -พระราชบัญญัติควบค
250 บาท
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้
คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้ รหัสสินค้า LTT0002 คู่มือสอบข้าราชการท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม หนังสือของคนสอบได้ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 366 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.กฎหมาย ระเบียบ เฉพาะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 2.แนวข้อสอบ 3.ภาค ผนว
350 บาท

คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3
คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 รหัสสินค้า PK0342 คู่มือ+ข้อสอบ ท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี 3 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 276 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ 1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 2.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของร
250 บาท
คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด
คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า PK0341 คู่มือสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-2 ท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 269 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ •ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" •พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 •
240 บาท
คู่มือสอบ นิติกร 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57
คู่มือสอบ นิติกร 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57 รหัสสินค้า KNS0095 คู่มือสอบ นิติกร 3 ท้องถิ่น แนวข้อสอบ+สรุปสาระสำคัญ ปี57 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 133 หน้า ขนาด: กระดาษA4 สารบัญ 1.ข้อสอบภาค ข.นิติกร 3 1.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 1.2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ
150 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ.
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. รหัสสินค้า GBA0239 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย - วิชาเอกศิลปะศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. ราคา 200 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง
200 บาท

คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา
คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา รหัสสินค้า PK0338 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหา สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล -ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล -คณิตศาสตร์ทั่วไป -อนุกรม -การอุปมาอุปไมย ส่วนที่ 2 ภาษาไทย -เทคนิคการทำข
299 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอก สังคมศึกษา อบต.เทศบาล-อบจ.
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอก สังคมศึกษา อบต.เทศบาล-อบจ. รหัสสินค้า GBA0238 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยวิชาเอก สังคมศึกษา อบต.เทศบาล-อบจ. สารบัญ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา บทที่ 2 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู บทที่ 3 ศาสนาพุทธ บทที่ 4 ศาสนาคริสต์ บทที่ 5 ศาสนาอิสลาม บทที่ 6
200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก ประถมศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ.
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก ประถมศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. รหัสสินค้า GBA0237 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก ประถมศึกษา อบต.-เทศบาล-อบจ. สารบัญ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พุทธศักราช 2551 1.วิสัยทัศน์ 2. หลักการ 3. จุดหมาย 4. สมรร
200 บาท
เจาะข้อสอบส่วนท้องถิ่น ระดับ1-3 ภาคก. และ ภาคระเบียบกฎหมาย
เจาะข้อสอบส่วนท้องถิ่น ระดับ1-3 ภาคก. และ ภาคระเบียบกฎหมาย รหัสสินค้า PK0337 เจาะข้อสอบส่วนท้องถิ่น ระดับ1-3 ภาคก. และ ภาคระเบียบกฎหมาย สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล -สรุปและเจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป -สรุปและเจาะข้อสอบการวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์ -สรุปและเจาะข้อสอบก
320 บาท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0236 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ท้องถิ่น เล่ม2 ชุดเก็งข้อสอบล่าสุด สารบัญ -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่1) -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ชุดที่2) -รวมข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
250 บาท
นิติกร ระดับ3 ใช่สอบทุกหน่วยงานราชการ
นิติกร ระดับ3 ใช่สอบทุกหน่วยงานราชการ รหัสสินค้า CPA0181 นิติกร ระดับ3 ใช่สอบทุกหน่วยงานราชการ สารบัญ •ส่วนแรกสรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญาแนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา •ส่วนที่ 2คำถามพร้อมธงคำตอบแบบอัตนัย ประมวลกฎหมายอาญา -สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง -แนวข้อสอบประมวลกฎหมา
250 บาท
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 ท้องถิ่น เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 ท้องถิ่น เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด รหัสสินค้า CPA0180 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 ท้องถิ่น เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด สารบัญ -ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -การประชาสัมพันธ์ -ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ -การสื่อสารมวล
250 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ท้องถิ่น)
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ท้องถิ่น) รหัสสินค้า SSJ0003 คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ท้องถิ่น) สารบัญ •ภาควิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล คำแนะนำ 1. เลขยกกำลัง 2. เศษส่วน 3. ทศนิยม 4. อัตรส่วน 5. สัดส่วน 6. สถิติเบื้องต้น 7. การหาผลบวกและผลต่า
270 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.(ท้องถิ่น) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ใช้กับทุกตำแหน่ง
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.(ท้องถิ่น) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ใช้กับทุกตำแหน่ง รหัสสินค้า SRG0024 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.(ท้องถิ่น) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ใช้กับทุกตำแหน่ง สารบัญ คู่มือเตรียมสอบภาค ข ท้องถิ่น (ภาคกฎหมาย ทุกตำแหน่ง) ส่วนที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ 2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนที
350 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ การเงินและบัญชี3  ใหม่ล่าสุด
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ การเงินและบัญชี3 ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0353 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ การเงินและบัญชี3 ใหม่ล่าสุด สารบัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี - วัตถุประสงค์ของงบการเงิน - องค์ประกอบของงบการเงิน - ความหมายของการบัญชี - งบการเงินและรายงานทางการเงิน - การวิเคราะห์รายการค้า - การบัญชี
250 บาท
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 1,2 ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 1,2 ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า SPA0352 เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 1,2 ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -ตัวอย่างข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเกษตร -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 -ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550 -ตัวอย่างแนวข้อสอบ
250 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี อ.บ.ต. ใหม่ล่าสุด
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี อ.บ.ต. ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า STN0043 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิป.ตรี อ.บ.ต. ใหม่ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานทั่วไป -ระบบสารสนเทศ -ลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน -ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ -โครงสร้างองค์กรและการทำงานเป็
250 บาท

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ1-2 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ1-2 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0025 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ1-2 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
320 บาท
เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 1,3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 1,3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0023 เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 1,3 ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแ
320 บาท
โยธา ระดับ1-3 ท้องถิ่น สอบอปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่
โยธา ระดับ1-3 ท้องถิ่น สอบอปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0022 โยธา ระดับ1-3 ท้องถิ่น สอบอปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -สรุ
320 บาท
นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่
นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0021 นิติกร ระดับ 3 ท้องถิ่น สอบ อปท. ปีนี้เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -ส
320 บาท

การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่
การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0020 การเงินการบัญชี ระดับ1-3 ท้องถิ่น เล่มนี้เอาอยู่ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น -สรุปย่อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -สรุปย
320 บาท
นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ
นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ รหัสสินค้า STN0042 นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ สารบัญ แนวข้อสอบกฎหมายอาญา -แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา -แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา -ส่วนที่สอง วิธีพิจารณา อุทธรณ์และฎีกา -แนวข้อ
250 บาท
นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+เจาะข้อสอบ
นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+เจาะข้อสอบ รหัสสินค้า STN0041 นักพัฒนาชุมชน3 ท้องถิ่น วุฒิป.ตรี สรุป+เจาะข้อสอบ สารบัญ -การพัฒนาชุมชน -หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน -กระบวนการพัฒนาชุมชน -ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY -แนวข้อสอบ - ข้อสอบ อาเซียน -โครงการพระราชดำริ สิงประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู
250 บาท
นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ
นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ รหัสสินค้า PK0324 นโยบายและแผน ท้องถิ่น คู่มือ+ข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน -สายงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน -ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาท้องถิ่น -ระบบการเมืองท้องถิ่น -การกระจายอำนาจ -การ
280 บาท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0234 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป -ลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน -โครงสร้างองค์กร และการทำงานเป็นทีม -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป -ระเบียบสำนักงานน
250 บาท
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0233 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ2 วุฒิ ปวส. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ -การเขียนหนังสือราชการ -การประชุมและการจดบันทึกรายงานการประชุม -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว
250 บาท
บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี  ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด
บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0232 บุคลากร ระดับ3 วุฒิป.ตรี ท้องถิ่น เล่ม1 เนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด สารบัญ -บทที่1ความหมายและขอบเขตของการบริหารงาน -บทที่2การวางแผนกำลัง -บทที่3 การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งจั้ง และการทอลองปฎิบัติงาน -บทที่4 การจำแนกตำแหน่ง -บทที่5
250 บาท
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ1 วุฒิ ปวช.  ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ1 วุฒิ ปวช. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า GBA0231 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ1 วุฒิ ปวช. ท้องถิ่น สรุป+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -การใช้อินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ -การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและหน
250 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 191