Print

คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาค ก.ท้องถิ่น (วิชาทั่วไป)

ภาค ข.ท้องถิ่น(วิชาเฉพาะตำแหน่ง)
เรียงลำดับ:     แสดง #  

ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 335
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2561
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2561 รหัสสินค้า PKE0128 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ห้องสมุดปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2561 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2651 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-boo
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0964 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2561 จำนวน: 245 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ประวัติความ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัตืการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัตืการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า CPA0581 เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัตืการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2561 จำนวน: 267 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ประวัติความเป็นมาก
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
รวมข้อสอบกว่า 1000 ข้อ เจ้าพนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2561
รวมข้อสอบกว่า 1000 ข้อ เจ้าพนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2561 รหัสสินค้า PK1185 รวมข้อสอบกว่า 1000 ข้อ เจ้าพนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ปี 2561 พิมพ์เมื่อ เมษายน 2561 จำนวน: 286 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) รวมข้อสอบกว่า 1000 ข้อ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ไฟล์ดาวโหลด) รวมข้อสอบกว่า 1000 ข้อ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PKE0111 (ไฟล์ดาวโหลด) รวมข้อสอบกว่า 1000 ข้อ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2651 จำนวน : หน้า ร
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รหัสสินค้า PKE0105 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2561 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ  ภาค ก. ข้าราชการท้องถิ่น 61
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาค ก. ข้าราชการท้องถิ่น 61 รหัสสินค้า SFG0161 เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาค ก. ข้าราชการท้องถิ่น 61 พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2561 จำนวน: 379 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ⁃ ความส
289 บาท
275 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) แนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารงาน
(ไฟล์ดาวโหลด) แนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารงาน รหัสสินค้า PFB0015 (ไฟล์ดาวโหลด) แนวข้อสอบ ข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารงาน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2561 จำนวน : 420 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม) เ
229 บาท
218 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท

สรุปเนื้อหา+เฉลย กรมการปกครองท้องถิ่น สายงาน ผู้บริหาร
สรุปเนื้อหา+เฉลย กรมการปกครองท้องถิ่น สายงาน ผู้บริหาร รหัสสินค้า CPA0556 สรุปเนื้อหา+เฉลย กรมการปกครองท้องถิ่น สายงาน ผู้บริหาร พิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2560 จำนวน: 344 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความหมายของข้าราชการท้องถิ่น -หน้าที่และความ
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น (สายงาน) อำนวยการและผอ. ปรนัย+อัตนัย
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น (สายงาน) อำนวยการและผอ. ปรนัย+อัตนัย รหัสสินค้า STN0095 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น (สายงาน) อำนวยการและผอ. ปรนัย+อัตนัย พิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2560 จำนวน: 345 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ความรู้เรื่องกฏหมาย ⁃ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
380 บาท
361 บาท
ท่านประหยัดได้: 19 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ)
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ) รหัสสินค้า PK1071 คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ) พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 402 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ >>ความรู้เรื่
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PKE0021 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

สรุป+ข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
สรุป+ข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า STN0093 สรุป+ข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 151 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ตัวอย่างแนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -เฉลยคำตอบ -กลไ
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
เจาะข้อสอบ ภาคก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น  ใหม่ล่าสุด ปี 2560
เจาะข้อสอบ ภาคก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 2560 รหัสสินค้า CPA0534 เจาะข้อสอบ ภาคก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 2560 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 230 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ สรุปคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
รวมแนวข้อสอบ 1,500 นักทรัพยากรบุคคลปฏับิติการ ปี 60 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วุฒิ ป.ตรี
รวมแนวข้อสอบ 1,500 นักทรัพยากรบุคคลปฏับิติการ ปี 60 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วุฒิ ป.ตรี รหัสสินค้า GBA0401 รวมแนวข้อสอบ 1,500 นักทรัพยากรบุคคลปฏับิติการ ปี 60 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วุฒิ ป.ตรี พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ข้อสอบและแนวข้อสอบพระราชบัญญั
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กสถ. ปี60
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กสถ. ปี60 รหัสสินค้า SPA0940 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี กสถ. ปี60 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 240 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ -ความร
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK1007 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 269 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับค
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK1006 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 273 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 1 -การปรับป
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK1005 คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 267 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 1 *
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK1004 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 286 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ – พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK1003 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 265 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 -ความรู้พื
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ปี60 วุฒิ ป.ตรี
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ปี60 วุฒิ ป.ตรี รหัสสินค้า SPA0938 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ปี60 วุฒิ ป.ตรี พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 168 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ. 2540
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปตรี ปี2560
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปตรี ปี2560 รหัสสินค้า CPA0532 เจาะข้อสอบ ภาคก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลเหตุผลทางการเ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า SRG0117 คู่มือติวสอบ นักทรัพยากรบุคคล องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ สรุปและแนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวส
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท

คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า SRG0116 คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานธุรการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ สรุปและแนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1. สรุป + ข้
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานและนักพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น ภาค ข
คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานและนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ภาค ข รหัสสินค้า SRG0115 คู่มือติวสอบ เจ้าพนักงานและนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ภาค ข พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ สรุปและแนวข้อสอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 1. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทา
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
คู่มือติวสอบ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือติวสอบ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า SRG0114 คู่มือติวสอบ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ สรุปและแนวข้อสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. พ.ร.บ.
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
ท้องถิ่น ขนานแท้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29 ส.ค.2560
ท้องถิ่น ขนานแท้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29 ส.ค.2560 รหัสสินค้า SPT0049 ท้องถิ่น ขนานแท้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 29 ส.ค.2560 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. (สรุปสาระสำคัญ) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. (
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท

ท้องถิ่น ขนานแท้ นักจัดการงานทั่วไป
ท้องถิ่น ขนานแท้ นักจัดการงานทั่วไป รหัสสินค้า SPT0048 ท้องถิ่น ขนานแท้ นักจัดการงานทั่วไป พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. (สรุปสาระสำคัญ) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. (ตัวบท) พ.ร.บ.ข้อม
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท
ท้องถิ่น ขนานแท้ ภาค ความรู้ทั่วไป เล่ม 2
ท้องถิ่น ขนานแท้ ภาค ความรู้ทั่วไป เล่ม 2 รหัสสินค้า SPT0047 ท้องถิ่น ขนานแท้ ภาค ความรู้ทั่วไป เล่ม 2 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. (สรุปสาระสำคัญ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 Test สนามสอบ ชุด
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการ/เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการ/เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK1001 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการ/เจ้าพนักงาน เทศกิจ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 285 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุป+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิป.ตรี
สรุป+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิป.ตรี รหัสสินค้า STN0092 สรุป+ข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ล่าสุด วุฒิป.ตรี พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 266 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช.,ปวท.,ปวส กสถ. ปี 60
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช.,ปวท.,ปวส กสถ. ปี 60 รหัสสินค้า GBA0400 สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช.,ปวท.,ปวส กสถ. ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 222 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -โมเดล Thailand 4.0 -สาระสำค
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK1000 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 282 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานว
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า SPA0937 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 216 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า SPA0936 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 242 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ข. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า SPA0935 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 238 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ข. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ -ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้ารา
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า SRG0113 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2560 จำนวน: 504 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย
450 บาท
428 บาท
ท่านประหยัดได้: 22 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อัพเดท 16 ส.ค. 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อัพเดท 16 ส.ค. 2560 รหัสสินค้า SPT0045 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อัพเดท 16 ส.ค. 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. (สรุปสาระสำคัญ) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
290 บาท
276 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อัพเดท 14 ส.ใ.ค. 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อัพเดท 14 ส.ใ.ค. 2560 รหัสสินค้า SPT0044 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อัพเดท 14 ส.ใ.ค. 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK0999 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 282 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 270 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนั
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาล ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาล ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK0998 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาล ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 281 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK0997 คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ ส่วนท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 261 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 -พ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นัก/เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนท้องถิ่น Update 2560
คู่มือเตรียมสอบ นัก/เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนท้องถิ่น Update 2560 รหัสสินค้า PK0996 คู่มือเตรียมสอบ นัก/เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนท้องถิ่น Update 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 291 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560 รหัสสินค้า PK0995 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 291 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560 รหัสสินค้า PK0994 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 279 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 *เจาะข้อสอ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update 2560
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update 2560 รหัสสินค้า PK0993 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 258 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560 รหัสสินค้า PK0992 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น Update 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 279 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ล่าสุดปี 60
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ล่าสุดปี 60 รหัสสินค้า GBA0399 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาค ล่าสุดปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 248 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับ อปท.ข้ารา
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปตรี ปี2560
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปตรี ปี2560 รหัสสินค้า CPA0529 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปตรี ปี2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 250 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -การพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล -การจัดการทรัพยากรม
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า CPA0528 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี -ความรู้พื้นฐ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ เงินและบัญชี สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร & เทคนิคการจำ
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ เงินและบัญชี สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร & เทคนิคการจำ รหัสสินค้า VCK0018 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ เงินและบัญชี สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร & เทคนิคการจำ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 224 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินปฏ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

คู่มือเตรียมสอบ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร & เทคนิคการจำ
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร & เทคนิคการจำ รหัสสินค้า VCK0016 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น สูตรย่อ สูตรท่อง สูตร & เทคนิคการจำ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจ
220 บาท
209 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า CPA0527 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 241 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -วิสัยทัศน์แ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กสถ. ใหม่ล่าสุดปี 2560
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กสถ. ใหม่ล่าสุดปี 2560 รหัสสินค้า CPA0526 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กสถ. ใหม่ล่าสุดปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 248 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -แนวข้อสอบโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 -แนวข้อสอบความรู้เกี่ย
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update 2560
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update 2560 รหัสสินค้า PK0991 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน ส่วนท้องถิ่น Update 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 269 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น กสถ. ปี 60
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น กสถ. ปี 60 รหัสสินค้า GBA0398 สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น กสถ. ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 279 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับ อปท.ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น -ความรู้เรื่อง"ระบบ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดข้อสอบ  เล่ม 3
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดข้อสอบ เล่ม 3 รหัสสินค้า VRP0112 คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดข้อสอบ เล่ม 3 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 322 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เจาะเด็ดข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพ กราฟ และแผนภูมิต่างๆ ชุดที่ 1 พร
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 2
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 2 รหัสสินค้า VRP0111 คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 2 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 342 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้ง แห่งอุษาคเณย์) หนังสืออื่
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 1
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 1 รหัสสินค้า VRP0110 คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 1 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 343 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ คำนำ สารบัญ 1. ภาควิชา ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ทและสรุปเหตุผล
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ส่วนท้องถิ่น Update 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ส่วนท้องถิ่น Update 2560 รหัสสินค้า PK0990 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ส่วนท้องถิ่น Update 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 290 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 *เจาะ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุดปี 2560
นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุดปี 2560 รหัสสินค้า CPA0525 นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุดปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 248 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ -ขั้นตอนการดำเนิ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2560
เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2560 รหัสสินค้า CPA0524 เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการจัดเก็บรายได
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ภาค ข ฉบับปรับปรุงใหม่
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ภาค ข ฉบับปรับปรุงใหม่ รหัสสินค้า VCK0014 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ภาค ข ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 191 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1. พระราชบัญ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สรุป & พระราชบัญญัติ ภาค ก ท้องถิ่น สูตรย่อ เทคนิคการจำ ฉบับปรับปรุงใหม่
สรุป & พระราชบัญญัติ ภาค ก ท้องถิ่น สูตรย่อ เทคนิคการจำ ฉบับปรับปรุงใหม่ รหัสสินค้า VCK0013 สรุป & พระราชบัญญัติ ภาค ก ท้องถิ่น สูตรย่อ เทคนิคการจำ ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 182 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาควิชาความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (คะแนนเ
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK0988 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Update สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 270 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 25
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุป+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
สรุป+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า SPA0933 สรุป+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 249 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
สรุป+แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า SPA0932 สรุป+แนวข้อสอบ นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ข. นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สุดยอดแนวข้อสอบ ภาคข เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ปี 2560
สุดยอดแนวข้อสอบ ภาคข เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ปี 2560 รหัสสินค้า TKN0168 สุดยอดแนวข้อสอบ ภาคข เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
160 บาท
152 บาท
ท่านประหยัดได้: 8 บาท
เจาะข้อสอบ นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2560
เจาะข้อสอบ นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2560 รหัสสินค้า CPA0523 เจาะข้อสอบ นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 247 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการจัดเก
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 2560
ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 2560 รหัสสินค้า CPA0522 ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 148 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลเหตุผล -ประเทศไทย 4.0 โมเ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
เจาะข้อสอบ นิติกร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
เจาะข้อสอบ นิติกร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0521 เจาะข้อสอบ นิติกร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 260 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -แนวข้อสอบประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ -แนวข้อสอบปร
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 72 จาก 335