Print

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เรียงลำดับ:
คู่มือเตรียมสอบ สารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย
คู่มือเตรียมสอบ สารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย รหัสสินค้า PK1069 คู่มือเตรียมสอบ สารบรรณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 293 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ « เศรษฐศาสตร์มหภาค « เศรษฐศาสตร์จุลภาค « การวิเคราะห์ภา
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฎหมาย) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฎหมาย) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0947 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฎหมาย) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ล่าสุด พิมพ์เมื่อ พฤษจิกายน 2560 จำนวน: 256 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการตรวจเง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ ดำเนินงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ ดำเนินงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รหัสสินค้า PKE0023 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ ดำเนินงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการกฎหมาย
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการกฎหมาย รหัสสินค้า PK1064 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการกฎหมาย พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 267 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ Øความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฎหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560
แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฎหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560 รหัสสินค้า TKN0176 แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฎหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560 พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 205 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. ประมวลกฎหมายอาญา 2. ประมว
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รหัสสินค้า PK1051 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 260 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ Øความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ยุทธ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (กฎหมาย) ใหม่ล่าสุด 60
รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (กฎหมาย) ใหม่ล่าสุด 60 รหัสสินค้า KTS0479 รวมข้อสอบ 800 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (กฎหมาย) ใหม่ล่าสุด 60 พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 275 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัค
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รหัสสินค้า PFB0008 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ กฎหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : 228 หน้า รูปแบบ : E-boo
169 บาท
161 บาท
ท่านประหยัดได้: 8 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รหัสสินค้า PFB0007 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : 172 หน้า รูปแบบ : E-book
169 บาท
161 บาท
ท่านประหยัดได้: 8 บาท
รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 100 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผนดินฯ (กฎหมาย) ใหม่ล่าสุดปี 60
รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 100 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผนดินฯ (กฎหมาย) ใหม่ล่าสุดปี 60 รหัสสินค้า KTS0478 รวมเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 100 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผนดินฯ (กฎหมาย) ใหม่ล่าสุดปี 60 พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 230 บาท จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาก
230 บาท
219 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ บัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) )
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ บัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ) รหัสสินค้า PKE0005 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ บัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ) เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : หน้า รูปแบบ :
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ กฎหมาย (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) )
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ กฎหมาย (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ) รหัสสินค้า PKE0004 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ กฎหมาย (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ) เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : หน้า รูปแบบ
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย (สตง.) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย (สตง.) 2560 รหัสสินค้า NTK0174 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี (สตง.) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : 763 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย (สตง.) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย (สตง.) 2560 รหัสสินค้า NTK0173 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย (สตง.) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : 427 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเ
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สตง.
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สตง. รหัสสินค้า PK0930 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สตง. พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 270 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ ร่างก
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) สตง. ใหม่ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) สตง. ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0904 สรุป+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) สตง. ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560 จำนวน: 261 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ประวัติ - ผู้
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สตง.
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สตง. รหัสสินค้า PK0917 คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ สตง. พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560 จำนวน: 170 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ • การบริหารทรัพ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี (สตง.) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี (สตง.) 2560 รหัสสินค้า NTK0050 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน บัญชี (สตง.) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 763 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี (สตง.) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี (สตง.) 2560 รหัสสินค้า NTK0049 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี (สตง.) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 812 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม) เ
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2560 รหัสสินค้า NTK0048 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 341 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม) เล่มนี
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล (สตง.) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล (สตง.) 2560 รหัสสินค้า NTK0047 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล (สตง.) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 281 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สตง.
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สตง. รหัสสินค้า PK0913 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สตง. พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560 จำนวน: 170 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจค่
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุปเนื้อหาและข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 บัญชี สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุด
สรุปเนื้อหาและข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 บัญชี สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0474 สรุปเนื้อหาและข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 บัญชี สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2560 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 250 บาท จัดทำโดย สถาบ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ สตง. ตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน) ปฏิบัติการ ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ สตง. ตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน) ปฏิบัติการ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0829 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ สตง. ตรวจเงินแผ่นดิน(ดำเนินงาน) ปฏิบัติการ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) - อำนาจห
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สตง. ใหม่ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สตง. ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0825 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) ปฏิบัติการ สตง. ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 245 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ประวัติตรวจเงินแผ่นดินไทย - สำนักงานการตรว
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา บัญชี สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา บัญชี สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0413 ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา บัญชี สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ประวัต
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) รหัสสินค้า PK0743 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2559 จำนวน: 293 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • เศรษฐศาสตร์มหภาค • เศรษฐศาสตร์จุลภาค • การวิเคร
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมอสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
คู่มือเตรียมอสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รหัสสินค้า PK0530 คู่มือเตรียมอสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2558 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบ พ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

สอบครั้งเดียวผ่าน อัตนัย+ปรนัย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ
สอบครั้งเดียวผ่าน อัตนัย+ปรนัย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ รหัสสินค้า KKR0036 สอบครั้งเดียวผ่าน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบ พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558 จำนวน: 179หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4 สารบัญ - ข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 254
180 บาท
เจาะข้อสอบ 400 ข้อ ส.ต.ง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ปรับปรุงใหม่ 58
เจาะข้อสอบ 400 ข้อ ส.ต.ง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ปรับปรุงใหม่ 58 รหัสสินค้า STP0131 เจาะข้อสอบ 400 ข้อ ส.ต.ง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ปรับปรุงใหม่ 58 พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558 จำนวน: 243 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4 สารบัญ สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบกว่า 400 ข้อ (ตรงประเด็นที่ออกสอบ ปี58)
200 บาท
สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี) สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุดปี 58
สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี) สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุดปี 58 รหัสสินค้า KTS0269 สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี) สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุดปี 58 พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 249 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่
190 บาท
สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ กฎหมาย สรุปเนื้อหาข้อสอบพร้อมเฉลย เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ กฎหมาย สรุปเนื้อหาข้อสอบพร้อมเฉลย เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0214 สตง. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติการ กฎหมาย สรุปเนื้อหาข้อสอบพร้อมเฉลย เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2557 จำนวน: 244 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ - ประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย - ประวัติสำนักง
250 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 32 จาก 32