Print

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

เรียงลำดับ:
คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560
คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560 รหัสสินค้า PK0925 คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560 พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 270 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 240 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!
240 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน
คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน รหัสสินค้า PK0880 คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2560 จำนวน: 229 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • สรุปข่าวเด่นในรอบปี 2560 ชุดที่ 1 • สรุปข่าวเด่นในรอบปี 2560 ชุดที่ 2 - ดีเอสไอ เชื่
190 บาท
181 บาท
ท่านประหยัดได้: 9 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด
เนื้อหา+ข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0874 เนื้อหา+ข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน: 205 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากค
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท
เจาะประเด็นเด็ด เหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ทั่วไป ผู้ที่สอบแข่งขันเข้ารับราชการและบุคคลทั่วไป อัพเดทถึง 6 ตุลาคม 59
เจาะประเด็นเด็ด เหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ทั่วไป ผู้ที่สอบแข่งขันเข้ารับราชการและบุคคลทั่วไป อัพเดทถึง 6 ตุลาคม 59 รหัสสินค้า PK0803 เจาะประเด็นเด็ด เหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ทั่วไป ผู้ที่สอบแข่งขันเข้ารับราชการและบุคคลทั่วไป อัพเดทถึง 6 ตุลาคม 59 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 241 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบรับราชการทุกหน่วยงาน ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2559
คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบรับราชการทุกหน่วยงาน ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2559 รหัสสินค้า PK0768 คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบรับราชการทุกหน่วยงาน ฉบับปรับปรุงล่าสุดปี 2559 พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2559 จำนวน: 246 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 200 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนั
200 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน Update ถึง มิถุนายน 59
คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน Update ถึง มิถุนายน 59 รหัสสินค้า PK0710 คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน Update ถึง มิถุนายน 59 พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2559 จำนวน: 236 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • สรุปข่าวเหตุการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี - อัพเด
200 บาท
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ลงวันที่ 30/5/2559
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ลงวันที่ 30/5/2559 รหัสสินค้า SPA0785 สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ลงวันที่ 30/5/2559 พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559 จำนวน: 208 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ข่าว-ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา - คำสั
200 บาท
150 บาท

สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลงวันที่ 5.9.2558
สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลงวันที่ 5.9.2558 รหัสสินค้า GBA0319 สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลงวันที่ 5.9.2558 พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2558 จำนวน: 195 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 150 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส
150 บาท
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ครม.3 เรื่องที่น่าออกสอบ ชุดพิเศษล่าสุด ลงวันที่ 5.9.2558
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ครม.3 เรื่องที่น่าออกสอบ ชุดพิเศษล่าสุด ลงวันที่ 5.9.2558 รหัสสินค้า SPA0702 สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ครม.3 เรื่องที่น่าออกสอบ ชุดพิเศษล่าสุด ลงวันที่ 5.9.2558 พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2558 จำนวน: 265 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 150 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY
150 บาท
88 บาท
คู่มือ+ข้อสอบ ทันเหตุการณ์ UPDATE มิถุนายน 58
คู่มือ+ข้อสอบ ทันเหตุการณ์ UPDATE มิถุนายน 58 รหัสสินค้า PK0556 คู่มือ+ข้อสอบ ทันเหตุการณ์ UPDATE มิถุนายน 58 พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2558 จำนวน: 291 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ ส่วนที่ 1 สรุปข่าวประเด็นร้อน - สังคม การเมือง เศรษฐกิจ เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2557-2558 - พืชมงคลป
220 บาท

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด รหัสสินค้า SPA0618 สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558 จำนวน: 184 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ - ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี - ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี - ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี - ความรู้เกี่ยวกับรัฐธ
150 บาท
สรุปข่าว Update มกราคม 58 นี้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น
สรุปข่าว Update มกราคม 58 นี้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น รหัสสินค้า PK0511 สรุปข่าว Update มกราคม 58 นี้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558 จำนวน: 258 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ • ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน - ข่าวประเด็นร้อน การถอดถอน
200 บาท
สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน รหัสสินค้า CPA0292 สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 190 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN summit ) - ประวัติการประชุมสุดยอดอาเซียน - ความเป็นมาของอาเซียนหรือสมา
150 บาท
คู่มือสอบเข้า สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด 27/12/57
คู่มือสอบเข้า สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด 27/12/57 รหัสสินค้า SPA0577 คู่มือสอบเข้า สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2557 จำนวน: 265 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ - ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี - ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 -
150 บาท

คู่มือความรู้ รู้ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
คู่มือความรู้ รู้ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รหัสสินค้า PK0476 คู่มือความรู้ รู้ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2557 จำนวน: 242 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 เรื่อง - สถานการณ์การเมืองไทย - การปกครองของไทย - สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทย -
190 บาท
สรุปข่าว เหตุการณืปัจจบุัน ครมประยุทธ์ 4/9/2557
สรุปข่าว เหตุการณืปัจจบุัน ครมประยุทธ์ 4/9/2557 รหัสสินค้า SPA0521 สรุปข่าว เหตุการณืปัจจบุัน ครมประยุทธ์ 4/9/2557 พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2557 จำนวน: 235 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็ยแม๋ค - A4 ราคา 150 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY
150 บาทแสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 18 จาก 18