Print

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

เรียงลำดับ:
เจาะข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐฏิจ การเมือง สรุปข่าว+ข้อสอบ
เจาะข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐฏิจ การเมือง สรุปข่าว+ข้อสอบ รหัสสินค้า PK1196 เจาะข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐฏิจ การเมือง สรุปข่าว+ข้อสอบ พิมพ์เมื่อ เมษายน 2561 จำนวน: 268 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. สรุปข่าวด่วนข่าวดังย้อนหลัง ปี 2560-2561 ⁃ ประ
240 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน เนื้อหาได้ปรับปรุงใหม่ ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน เนื้อหาได้ปรับปรุงใหม่ ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด รหัสสินค้า SPA0963 สรุป+ข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน เนื้อหาได้ปรับปรุงใหม่ ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2561 จำนวน: 205 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -โครงการล
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
เนื้อหา+ข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ รหัสสินค้า SPA0949 เนื้อหา+ข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ พิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2560 จำนวน: 205หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 200 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY ห
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560
คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560 รหัสสินค้า PK0925 คู่มือเตรียมสอบ เจาะข่าวเด่น ในปี 2560 พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 270 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • สรุปประเด็นเหตุการณ์ร้อนรอบปี 2560 - คำทำนายวันพืชมงคลปี 60 - เกิตเหตุการณ์ระเบิ
240 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน
คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน รหัสสินค้า PK0880 คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2560 จำนวน: 229 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • สรุปข่าวเด่นในรอบปี 2560 ชุดที่ 1 • สรุปข่าวเด่นในรอบปี 2560 ชุดที่ 2 - ดีเอสไอ เชื่
190 บาท
181 บาท
ท่านประหยัดได้: 9 บาท
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ลงวันที่ 30/5/2559
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ลงวันที่ 30/5/2559 รหัสสินค้า SPA0785 สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ลงวันที่ 30/5/2559 พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2559 จำนวน: 208 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ข่าว-ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา - คำสั
200 บาท
สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลงวันที่ 5.9.2558
สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลงวันที่ 5.9.2558 รหัสสินค้า GBA0319 สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ลงวันที่ 5.9.2558 พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2558 จำนวน: 195 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 150 บาท จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส
150 บาท
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด รหัสสินค้า SPA0618 สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2558 จำนวน: 184 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ - ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี - ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี - ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี - ความรู้เกี่ยวกับรัฐธ
150 บาท

สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน
สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน รหัสสินค้า CPA0292 สรุปข่าว ทันโลกทันเหตุการณ์ปัจจุบัน พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 190 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN summit ) - ประวัติการประชุมสุดยอดอาเซียน - ความเป็นมาของอาเซียนหรือสมา
150 บาท
คู่มือสอบเข้า สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด 27/12/57
คู่มือสอบเข้า สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด 27/12/57 รหัสสินค้า SPA0577 คู่มือสอบเข้า สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดพิเศษล่าสุด พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2557 จำนวน: 265 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 สารบัญ - ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี - ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 -
150 บาท
คู่มือความรู้ รู้ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
คู่มือความรู้ รู้ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รหัสสินค้า PK0476 คู่มือความรู้ รู้ทันข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2557 จำนวน: 242 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 เรื่อง - สถานการณ์การเมืองไทย - การปกครองของไทย - สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทย -
190 บาท
สรุปข่าว เหตุการณืปัจจบุัน ครมประยุทธ์ 4/9/2557
สรุปข่าว เหตุการณืปัจจบุัน ครมประยุทธ์ 4/9/2557 รหัสสินค้า SPA0521 สรุปข่าว เหตุการณืปัจจบุัน ครมประยุทธ์ 4/9/2557 พิมพ์เมื่อ: กันยายน 2557 จำนวน: 235 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็ยแม๋ค - A4 ราคา 150 บาท จัดทำโดย SP ACADEMY
150 บาท
แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 12 จาก 12