Print

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรียงลำดับ:
คู่มือเตรียมสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นิติกร
คู่มือเตรียมสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นิติกร รหัสสินค้า PK0961 คู่มือเตรียมสอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นิติกร พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 304 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง - เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารทั่ว
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รหัสสินค้า PK0956 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 270 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง - เจาะข้อส
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี รหัสสินค้า GBA0391 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใหม่ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 170 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - วิส
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิ ปวส. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กลุ่มงานบริการ) ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด
คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิ ปวส. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กลุ่มงานบริการ) ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า SPA0422 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิ ปวส. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กลุ่มงานบริการ) ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2557 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิป.ตรี ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด
คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิป.ตรี ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า SPA0418 คู่มือสอบเข้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ พัฒนาฝีมือแรงงาน วุฒิป.ตรี ก+ข สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2557 จำนวน: 232 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ภาร
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง รหัสสินค้า PK0222 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง สารบัญ * ประวัติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน * วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 * หลักการส่งเสริมการ
240 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาทแสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 6 จาก 6