Print

กรมการค้าต่างประเทศ

เรียงลำดับ:
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ รหัสสินค้า PK0927 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 277 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ - ความ
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560 รหัสสินค้า NTK0061 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 649 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ กรมการค้าต่างประเทศ 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ กรมการค้าต่างประเทศ 2560 รหัสสินค้า NTK0060 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ กรมการค้าต่างประเทศ 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 529 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็น
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560 รหัสสินค้า NTK0058 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 440 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560 รหัสสินค้า NTK0058 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤษภามคม 2560 จำนวน : 292 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การพาณิชย์ ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การพาณิชย์ ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ รหัสสินค้า PK0915 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน การพาณิชย์ ปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560 จำนวน: 263 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ปฏิบัติงาน คู่มือเตรียมสอบ
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ปฏิบัติงาน คู่มือเตรียมสอบ รหัสสินค้า PK0295 เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ปฏิบัติงาน คู่มือเตรียมสอบ สารบัญ -ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลัก -ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ -ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ -ประวัติความเป็นมาของ WTO -ประวัติความเป็น
180 บาทแสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 7 จาก 7