Print

กรมพัฒนาชุมชน

เรียงลำดับ:
สรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0908 สรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุด พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 225 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน -อำนาจและหน้าที่ -วิสัยทัศน์
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (กรมการพัฒนาชุมชน) อสพ. 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (กรมการพัฒนาชุมชน) อสพ. 2560 รหัสสินค้า NTK0079 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (กรมการพัฒนาชุมชน) อสพ. 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2560 จำนวน : 391 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน
คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน รหัสสินค้า PK0926 คู่มือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 269 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจโครงสร้
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ อาสาพัฒนา กรมพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ อาสาพัฒนา กรมพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า CPA0498 สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ อาสาพัฒนา กรมพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560 จำนวน: 243 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือ+ข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน
คู่มือ+ข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน รหัสสินค้า PK0725 คู่มือ+ข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) กรมการพัฒนาชุมชน พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2559 จำนวน: 300 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน ภารกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 5