Print

ป.ป.ช. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. รหัสสินค้า CPA0318 เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ ปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2558 จำนวน: 244 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 สารบัญ - ประวัติความเป็นมาของสำนักงานป.ป.ช. - แนวข้อสอบคว
250 บาท