Print

ภาค ก.ท้องถิ่น (วิชาทั่วไป)

เรียงลำดับ:
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ  ภาค ก. ข้าราชการท้องถิ่น 61
เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาค ก. ข้าราชการท้องถิ่น 61 รหัสสินค้า SFG0161 เจาะข้อสอบ 1,500 ข้อ ภาค ก. ข้าราชการท้องถิ่น 61 พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2561 จำนวน: 379 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ⁃ ความส
289 บาท
275 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
สรุปเนื้อหา+เฉลย กรมการปกครองท้องถิ่น สายงาน ผู้บริหาร
สรุปเนื้อหา+เฉลย กรมการปกครองท้องถิ่น สายงาน ผู้บริหาร รหัสสินค้า CPA0556 สรุปเนื้อหา+เฉลย กรมการปกครองท้องถิ่น สายงาน ผู้บริหาร พิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2560 จำนวน: 344 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความหมายของข้าราชการท้องถิ่น -หน้าที่และความ
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
คัมภีร์ เตรียมสอบ ข้าราชการ ท้องถิ่น 2561
คัมภีร์ เตรียมสอบ ข้าราชการ ท้องถิ่น 2561 รหัสสินค้า TBK0538 คัมภีร์ เตรียมสอบ ข้าราชการ ท้องถิ่น 2561 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ พร้อม DVD 30 ชั่วโมง ราคา 890 บาท จัดทำโดย The First ติวเตอร์ หนั
890 บาท
846 บาท
ท่านประหยัดได้: 44 บาท
หนังสือแนวข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น 2561
หนังสือแนวข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น 2561 รหัสสินค้า TBK0537 หนังสือแนวข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น 2561 พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ 1.1 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ
590 บาท
561 บาท
ท่านประหยัดได้: 29 บาท

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น (สายงาน) อำนวยการและผอ. ปรนัย+อัตนัย
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น (สายงาน) อำนวยการและผอ. ปรนัย+อัตนัย รหัสสินค้า STN0095 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น (สายงาน) อำนวยการและผอ. ปรนัย+อัตนัย พิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2560 จำนวน: 345 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ความรู้เรื่องกฏหมาย ⁃ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
380 บาท
361 บาท
ท่านประหยัดได้: 19 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ)
คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ) รหัสสินค้า PK1071 คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ) พิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2560 จำนวน: 402 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ >>ความรู้เรื่
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า PKE0021 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2560 จำนวน : หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
สรุป+ข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60
สรุป+ข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 รหัสสินค้า STN0093 สรุป+ข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: 151 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ตัวอย่างแนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -เฉลยคำตอบ -กลไ
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท

สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปตรี ปี2560
สรุปเนื้อหา+เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปตรี ปี2560 รหัสสินค้า CPA0532 เจาะข้อสอบ ภาคก กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด ปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลเหตุผลทางการเ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
ท้องถิ่น ขนานแท้ ภาค ความรู้ทั่วไป เล่ม 2
ท้องถิ่น ขนานแท้ ภาค ความรู้ทั่วไป เล่ม 2 รหัสสินค้า SPT0047 ท้องถิ่น ขนานแท้ ภาค ความรู้ทั่วไป เล่ม 2 พิมพ์เมื่อ กันยายน 2560 จำนวน: หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. (สรุปสาระสำคัญ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 Test สนามสอบ ชุด
200 บาท
190 บาท
ท่านประหยัดได้: 10 บาท
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช.,ปวท.,ปวส กสถ. ปี 60
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช.,ปวท.,ปวส กสถ. ปี 60 รหัสสินค้า GBA0400 สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปวช.,ปวท.,ปวส กสถ. ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 222 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -โมเดล Thailand 4.0 -สาระสำค
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า SRG0113 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2560 จำนวน: 504 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย
450 บาท
428 บาท
ท่านประหยัดได้: 22 บาท

สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น กสถ. ปี 60
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น กสถ. ปี 60 รหัสสินค้า GBA0398 สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น กสถ. ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 279 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -ความรู้เกี่ยวกับ อปท.ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น -ความรู้เรื่อง"ระบบ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดข้อสอบ  เล่ม 3
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดข้อสอบ เล่ม 3 รหัสสินค้า VRP0112 คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดข้อสอบ เล่ม 3 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 322 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เจาะเด็ดข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพ กราฟ และแผนภูมิต่างๆ ชุดที่ 1 พร
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 2
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 2 รหัสสินค้า VRP0111 คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 2 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 342 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย อ.วิรัตน์ ผดุงชีพ (ขงเบ้ง แห่งอุษาคเณย์) หนังสืออื่
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 1
คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 1 รหัสสินค้า VRP0110 คู่มือ ภาค ก ท้องถิ่น เจาะเด็ดเนื้อหา เข้มข้น เล่ม 1 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 343 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ คำนำ สารบัญ 1. ภาควิชา ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ทและสรุปเหตุผล
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท

สรุป & พระราชบัญญัติ ภาค ก ท้องถิ่น สูตรย่อ เทคนิคการจำ ฉบับปรับปรุงใหม่
สรุป & พระราชบัญญัติ ภาค ก ท้องถิ่น สูตรย่อ เทคนิคการจำ ฉบับปรับปรุงใหม่ รหัสสินค้า VCK0013 สรุป & พระราชบัญญัติ ภาค ก ท้องถิ่น สูตรย่อ เทคนิคการจำ ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 182 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาควิชาความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (คะแนนเ
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 2560
ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 2560 รหัสสินค้า CPA0522 ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 148 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลเหตุผล -ประเทศไทย 4.0 โมเ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ ระดับ 3
เนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ ระดับ 3 รหัสสินค้า STN0090 รวมแนวข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 277 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ -แนวข้อสอบ ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -เฉลยคำตอบ -แนวข้อ
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
เนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ ระดับ 3
เนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ ระดับ 3 รหัสสินค้า STN0089 เนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ ระดับ 3 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 309 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 -
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท

สรุป+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคก กสถ. ปี60 เล่มเดียวครบ
สรุป+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคก กสถ. ปี60 เล่มเดียวครบ รหัสสินค้า SPA0926 สรุป+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ภาคก กสถ. ปี60 เล่มเดียวครบ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 294 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย Thailan
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาคก +กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560
คู่มือเตรียมสอบ ภาคก +กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 รหัสสินค้า PK0983 คู่มือเตรียมสอบ ภาคก +กฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 458 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 320บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนัง
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท
สุดยอดแนว 1,200 ข้อ ภาคก ความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น ปี 2560
สุดยอดแนว 1,200 ข้อ ภาคก ความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น ปี 2560 รหัสสินค้า TKN0167 สุดยอดแนว 1,200 ข้อ ภาคก ความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น ปี 2560 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 260 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1. วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์แล
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท
เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ท้องถิ่น ภาค ก
เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ท้องถิ่น ภาค ก รหัสสินค้า STP0186 เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ท้องถิ่น ภาค ก พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 254 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทที่ 1 วิชาความสามารถทางด้านการคิดคำนวน (ค
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สรุป+ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 60 ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 60 ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0925 สรุป+ข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 60 ล่าสุด พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 294 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ - โมเดลขับเคลื่อนประเทศไ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
ติวเข้ม สอบบรรจุพนักงาน ราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ภายใน 5 วัน ทุกตำแหน่งต้องสอบ
ติวเข้ม สอบบรรจุพนักงาน ราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ภายใน 5 วัน ทุกตำแหน่งต้องสอบ รหัสสินค้า TBK0479 ติวเข้ม สอบบรรจุพนักงาน ราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ภายใน 5 วัน ทุกตำแหน่งต้องสอบ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 351 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา
285 บาท
271 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังกัด กสถ.
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังกัด กสถ. รหัสสินค้า TBK0478 แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังกัด กสถ. พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 407 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์
285 บาท
271 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ  เจาะแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ เจาะแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ รหัสสินค้า TBK0477 ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ เจาะแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 415 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ เรื่อง ⁃ ประวัติความเป็นมาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ⁃ พ.ร.บ
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท

เตรียมสอบ ข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับครบเครื่อง
เตรียมสอบ ข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับครบเครื่อง รหัสสินค้า TBK0475 เตรียมสอบ ข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับครบเครื่อง พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน:314หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ Contents Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ⁃ การหาผลบวกของจำนวนหลายจำนวนเรียง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
ติวเข้ม กฎหมายต้องรู้ เตรียมสอบ องค์กรปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
ติวเข้ม กฎหมายต้องรู้ เตรียมสอบ องค์กรปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% รหัสสินค้า TBK0474 ติวเข้ม กฎหมายต้องรู้ เตรียมสอบ องค์กรปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100% พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้
395 บาท
376 บาท
ท่านประหยัดได้: 19 บาท
แนวข้อสอบปีล่าสุด ข้าราชการและ พนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคก Update
แนวข้อสอบปีล่าสุด ข้าราชการและ พนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคก Update รหัสสินค้า TBK0473 แนวข้อสอบปีล่าสุด ข้าราชการและ พนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคก Update พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
220 บาท
209 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท
รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60
รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60 รหัสสินค้า KTS0460 รวมข้อสอบ 800 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60 พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 240 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ประกาศ คณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับ
230 บาท
219 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท

คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้อถิ่น ภาค ก ความสามารถทั่วไป+กฎหมายท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้อถิ่น ภาค ก ความสามารถทั่วไป+กฎหมายท้องถิ่น รหัสสินค้า PK0972 คู่มือเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้อถิ่น ภาค ก ความสามารถทั่วไป+กฎหมายท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2560 จำนวน: 418 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป ในการศ
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 60
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 60 รหัสสินค้า KTS0458 รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุดปี 60 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 257 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ประกาศ คณะกรรมการกลางฯ เรื่อง รับสมัครสอบ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง ภาคก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560(ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง ภาคก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0128 (ไฟล์ดาวโหลด) MP3 ไฟล์เสียง สอบธุรการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 18ชั่วโมง รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด ไฟล์เสียง (
299 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ล่าสุด
รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0395 รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ หลักสูตรใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 249 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ข้อมูลผู้สอบภาค ก.กรมส่งเสริม
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0394 สรุป+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคก. ระดับ 3 ปฏิบัติการ ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 305 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ วิชาคณิตศาสตร์ บทที่ 1 ความสามารถทางด้านตัวเลข บ
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด
สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0393 สรุป+ข้อสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรงตามแนว (กสถ.) ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 237 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ภาษาอังกฤษ ภาค ก.องค์การปกครองส่วยท้องถิ่น (อปท.
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
สรุป+แนวข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
สรุป+แนวข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า SPA0915 สรุป+แนวข้อสอบ ภาคก ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 264 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) - แนวข้อสอบ ชุด
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
ข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงหลักสูตร ตรงข้อสอบเก่า เล่ม 1
ข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงหลักสูตร ตรงข้อสอบเก่า เล่ม 1 รหัสสินค้า SPT0043 ข้าราชการท้องถิ่น ภาค ก. (ความรู้ทั่วไป 100 คะแนน) ตรงหลักสูตร ตรงข้อสอบเก่า เล่ม 1 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 359 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. วิชาความสามารถทั่ว 1. ความรู้ความสาม
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท

ท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560
ท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560 รหัสสินค้า SPT0042 ท้องถิ่น กฎหมายปฏิบัติราชการ (ทุกตำแหน่ง) ก.ค. 2560 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 233 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ 1. (ชี้จุดออกสอบ) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขถึ
290 บาท
276 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน คัดพิเศษสอบ รอบใหญ่ 2560
โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน คัดพิเศษสอบ รอบใหญ่ 2560 รหัสสินค้า KKR0043 โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน คัดพิเศษสอบ รอบใหญ่ 2560 พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560 จำนวน: 260 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ - ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ - ความรู้
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0110 (ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคก. (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 381 หน้า รูปแบบ : E-book - ไฟ
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560
(ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 รหัสสินค้า NTK0109 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 2560 เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!! จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560 จำนวน : 424 หน้า รูปแบบ : E-
259 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

คู่มือ - ข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ.,
คู่มือ - ข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ., รหัสสินค้า OPN0007 คู่มือ - ข้อสอบ เตรียมสอบ ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ., พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560 จำนวน: 630 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ภาค ที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร
295 บาท
281 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย
ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย รหัสสินค้า MNS0013 ภาค ก ท้องถิ่น กฎหมาย 9 ฉบับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ เอาใจผู้ไม่จบด้านกฎหมาย พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560 จำนวน: 186 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย THE BEST CENTER หนังสืออื่นๆในหมวด
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก รหัสสินค้า TBK0401 คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559 จำนวน: 228 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 300 บาท จัดทำโดย อ.วีระวรรณ เตียวสกุล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ9) หนั
300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท
กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559
กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559 รหัสสินค้า STP0042 กฎหมายปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น UPDATEล่าสุด ต.ค. 2559 พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 280 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ ราคา 350 บาท จัดทำโดย สิงพัฒนา หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!
350 บาท
333 บาท
ท่านประหยัดได้: 17 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป รหัสสินค้า PK0788 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 457 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว- A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเครา
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รหัสสินค้า SRG0110 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2559 จำนวน: 390 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ บทที่ 1 ความสามารถด้านคิดคำนวณ - ลำดับ - ผลบวกของลำดับเลขคณิ
399 บาท
380 บาท
ท่านประหยัดได้: 19 บาท
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย รหัสสินค้า CPA0417 สรุปเนื้อหา +เจาะข้อสอบ ภาคก. กรมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2559 จำนวน: 326 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4 คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ สารบัญ • ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบ อนุกรม - แนวข้อสอบ เง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ รหัสสินค้า HEP0057 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาลตำบล ฯลฯ พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 184 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว สารบัญ - สาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
95 บาท

ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสสินค้า HEP0055 ถาม - ตอบ อธิบายปัญหาสอบเข้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน: 199 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A สารบัญ - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ
115 บาท
110 บาท
ท่านประหยัดได้: 5 บาท
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป  สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย
เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย รหัสสินค้า BL0021 เตรียมสอบ ความรู้ ความสามารถทั่วไป สรุป-ตัวอย่างคำถามพร้อมคำอธิบาย พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2557 จำนวน: 261 หน้า รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4 การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญษณ์ การวิเคราะห
229 บาท
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ.
คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. รหัสสินค้า HEP0046 คู่มือสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อบต. เทศบาล อบจ. พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 339 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้เรื่องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กับการ
155 บาท
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่
กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ รหัสสินค้า VRP0026 กฎหมายและระเบียบ ทุกตำแหน่ง ท้องถิ่น สอบ อปท.ปีนี้ เล่มนี้เอาอยู่ พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556 จำนวน: 324 หน้า ขนาด: กระดาษ A4 สารบัญ -ความรู้พื้นฐานการปกครองท้องถิ่นไทย -นโยบายรัฐบาล -นโยบาย กระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมก
320 บาท
304 บาท
ท่านประหยัดได้: 16 บาท

ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด รหัสสินค้า GBA0186 ภาค.ก ระดับ 3 ท้องถิ่น สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ใหม่ล่าสุด สารบัญ 1. เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์-เก็งข้อสอบภาษาไทย 2. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 3. เก็งข้อสอบพระ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
ภาคก. ระดับ 1-2 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด
ภาคก. ระดับ 1-2 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด รหัสสินค้า SPA0238 ภาค.ก ระดับ 1-2 ท้องถิ่น เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด สารบัญ 1.นโยบายขของรัฐบาล นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2.ประชาคมอาเซียน ASEAN Community 3.ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (New Theory) 4.แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท
ภาคก. ท้องถิ่น
ภาคก. ท้องถิ่น รหัสสินค้า STN0033 กรมส่งเสริมการปกครอง ภาคก. ท้องถิ่น สารบัญ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติองค์การ
280 บาท
266 บาท
ท่านประหยัดได้: 14 บาท
กฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น รหัสสินค้า SPA0143 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ทุกตำแหน่งต้องสอบ) สารบัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 สรุปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัต
230 บาท
219 บาท
ท่านประหยัดได้: 11 บาท

ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3
ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3 รหัสสินค้า GBA0168 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาคก.) ระดับ3 สารบัญ วิชาคณิตศาสตร์ - บทที่ 1ความสามารถทางด้านตัวเลข - บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล - บทที่ 3 การแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป - แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3 - บทที่ 4 ความสามารถทาง
250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาทแสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 61 จาก 61