Print


POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองของไทย
ดูภาพขยาย


ราคา: 58 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองของไทย

รหัสสินค้า LKS0174

POL1101 (PS110) การเมืองการปกครองของไทย

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2561
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/60

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/60 S/59 2/59   :ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 100 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 58 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

62 บาท
48 บาท
54 บาท