Print


MTH1103 (MA113)  แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1
ดูภาพขยาย


ราคา: 54 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

MTH1103 (MA113) แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

รหัสสินค้า LKS0202

MTH1103 (MA 113)  แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

 

พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/59

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด S/59 1/59 S/58  ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 50 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 54 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท