Print


MTH1103 (MA113)  แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1
ดูภาพขยาย


ราคา: 56 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

MTH1103 (MA113) แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

รหัสสินค้า LKS0202

MTH1103 (MA 113)  แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1

 

พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2560
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/59

เฉลยข้อสอบ 6 ภาคล่าสุด 1/59 S/58 2/58 ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 50 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 56 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

35 บาท