Print


HRM2101 (HR201) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ดูภาพขยาย


ราคา: 54 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

HRM2101 (HR201) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสสินค้า LKS0218

HRM2101 (HR 201) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

พิมพ์เมื่อ:กุมภาพันธ์ 2561
ขนาด: กระดาษ A4

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด 1/60

เฉลยข้อสอบ 4 ภาคล่าสุด 1/60 1/59 S/58 1/58 

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

 

ราคา 54 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

54 บาท