Print
คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าภูมิภาค นักบัญชี วุฒิ.ป.ตรีประมวลกฎแพ่งพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ ทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เจาะข้อสอบ ทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก

รหัสสินค้า PK0597
เจาะข้อสอบ ทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 307 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
• ภาคภาษาไทย
- มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่ 1
- มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่ 2
- มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่ 3
- มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่ 4
- มาตะลุยโจทย์กันเถอะ ชุดที่ 5


• ภาคภาษาอังกฤษ
- เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3


• ภาคความรู้ทั่วไป
- เศรษฐกิจพอเพียง
- สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
- เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- อาเซียน (ASEAN)
- ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันอัปเดต วันที่ 1 กันยายน 2558
- คณะรัฐมนตรีปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ เกี่ยวกับประเทศไทย
- เจาะแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
- ถาม-ตอบความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
- แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป


• ภาคคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

189 บาท
180 บาท
ท่านประหยัดได้: 9 บาท
270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท