Print


สรุป+แนวข้อสอบ บุคลากร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ป.ตรี
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+แนวข้อสอบ บุคลากร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ป.ตรี

รหัสสินค้า SPA0722
สรุป+แนวข้อสอบ บุคลากร ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ป.ตรี

 

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2558
จำนวน: 235 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ
- ความรู้เกี่ยวกับ กฟภ.
- แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
- อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
- ข้อสอบอุปมา อุปไมย
- เฉลยคำตอบ
- ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
- ข้อสอบ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
- เฉลยคำตอบ
- ภาพสามมิติ การประกอบภาพสามมิติ
- เฉลยคำตอบ
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ วิชาอังกฤษ
- Error Identification
- Reading Comprehension
- เฉลยคำตอบ
- ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ - ข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
- เฉลยคำตอบ
- การบริหารงานบุคคล
- กระบวนการบริหารงานบุคคล
- หลักการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
- การบริหารงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบบุคลากร
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานบุคคล
- เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

250 บาท