Print
สรุป+ข้อสอบ ครูธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) วุฒิ ป.ตรี ใหม่ล่าสุด(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมบัญชีกลาง) 2560

สรุป+ข้อสอบ พนักงานธุรการ  รหัส310 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  วุฒิ ปวช.,ปวส.ใหม่ล่าสุด
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุป+ข้อสอบ พนักงานธุรการ รหัส310 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ปวช.,ปวส.ใหม่ล่าสุด

รหัสสินค้า GBA0382
สรุป+ข้อสอบ พนักงานธุรการ รหัส310 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิ ปวช.,ปวส.ใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 240 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4

คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

• ประวัติกระทรวงกลาโหม และประวัติศาลาว่าการกลาโหม
• กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)
- ประวัติ
- หน่วยงานในสังกัด
- สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
• ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
• แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
• แนวข้อสอบ วิชา ภาษไทย ชุดที่ 1
- เฉลยคำตอบ
- เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก
• แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2
- เฉลยคำตอบ
•แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา
• ข้อบสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- เฉลยคำตอบ
• ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์คืออะไร
- ชนิดของคอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
- ระบบเทคดนโลยีสรสนเทศ
- การเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- วิธีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- การจัดการไฟล์บน Windows Explorer
- การตรวจสอบและป้องกันฮาร์ดดิสก์ด้วย Scan disk และ Defragmenter
- โปรแกรมประมวลผลคำ
- การพิมพ์สัมผัส
- การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรมตารางงาน
- โปรแกรมนำเสนองาน
- การใช้อินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
- สารสนเทศส่วนบุคคล
- จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
- ความรับผิดชอบต่อเครือข่าย
- จริยธรรมพื้นฐาานในการใช้คอมพิวเตอร์
- การป้องกันข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
- การก่อการร้ายบนระบบคอมพิวเตอร์
• แนวข้อสอบ -ข้อสอบ ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย


ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!