Print
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสรุป+ข้อสอบ อสพ. อาสาพัฒนา(รุ่น70) กรมการพัฒนาชุมชน ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

รหัสสินค้า PK0931
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 273 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ

*งานสารบรรณ

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3.

–เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

–เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

–เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

–เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

–เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ


ราคา 260บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!