Print
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิ ป.ตรีคู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รหัสสินค้า PK0932
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 272 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ความรู้ด้านการบัญชี

ความรู้ด้านการเงิน

การจัดทำแผนงาน

การวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการงาน

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบันราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!