Print
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากรคู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิ ป.ตรี
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิ ป.ตรี

รหัสสินค้า PK0933
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ อาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วุฒิ ป.ตรี

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 264 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันะกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหาร
*ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
*ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP
*มอก. คืออะไร
*พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*รู้จักกฎหมาย “อาหารใหม่ (Novel Food)”
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
*การออกแบบผลิตภัณฑ์
*มาตรฐานการผลิตอาหาร
*แนวทางการผลิตอาหารให้ถูกหลัก GMP
*หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร
*การสุขาภิบาลอาหาร
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาหารและยา พ.ศ. 2522
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข
– รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
–แนวข้อสอบมาตรฐานการผลิตอาหาร
– เจาะข้อสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน


ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!