Print
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

คู่มือติวสอบ ก.พ. 3-4
ดูภาพขยาย


ราคา: 300 บาท
285 บาท
ท่านประหยัดได้: 15 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือติวสอบ ก.พ. 3-4

รหัสสินค้า SRG0112
คู่มือติวสอบ ก.พ. 3-4

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 283 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
บทที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
- อนุกรม
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์สดมภ์
- อุปมาอุปไมย
- การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์
- ข้อความแบบสอดคล้องและแบบไม่สอดคล้อง


บทที่ 2 ภาษาไทย
- การวิเคราะห์บทความสั้น
- การวิเคราะห์บทความยาว
- การเรียงข้อความ
- ข้อบกพร่องการใช้ภาษา


บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
- Grammar / Structure
- Conversation / Dialog
- Reading Comprehension
- Business Letter
- Vocabulary

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย อ.เป้ ชลสิทธิ์

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!