Print
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางานคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงาน พัสดุ ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

สรุปเนื้อหา+พร้อมข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สรุปเนื้อหา+พร้อมข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสสินค้า CPA0502
สรุปเนื้อหา+พร้อมข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 239 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
- ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
- ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการเกษตร
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบเกษตรกรรม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและการบริหารราชการ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ
- แนวข้อสอบ การถ่ายทดอเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตร
- แนวข้อสอบการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาระบบ และวิธีการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหรกรรมเกษตร
- แนวข้อสอบ การจัดการการผลิตในพื้นที่และการจัดระบบเกษตรกรรม
- การแปรรูปผลผลิต

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!