Print
คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปริญญาตรีคู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

เจาะข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรใหม่
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

เจาะข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรใหม่

รหัสสินค้า CPA0505
เจาะข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรใหม่

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 227 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
- ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
- ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการเกษตร
- การส่งเสริมจะต้องนึกถึงแง่ของเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบเกษตรกรรม
- ความเป็นมาของการวิจัยทางการเกษตร
- บทบาทของเกษตรกร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการเกษตร
- บทบาทของเกษตรกร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการเกษตร
- วิธีการส่งเสริมมวลชน (mass methods)
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบ ประวัติ วิสัยทัศน์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
- เทคโนโลยีการผลิต พืช การจัดการผลผลิตในพื้นที่
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ
- แนวข้อสอบการถ่ายทดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตร
- แนวข้อสอบการจัดการแผนพัฒนาเกษตรชุมชนวิสาหกิจชุมชน
- แนวข้อสอบการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาระบบและวิธีการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร
- แนวข้อสอบการจัดการผลิตในพื้นที่ และการจัดระบบเกษตรกรรม
- การแปรรูปผลผลิต
- แนวข้อสอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!