Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธา กรมชลประทานสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่าย กองทัพอากาศ ล่าสุด

(ไฟล์ดาวโหลด)  เนื้อหาสรุป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ฉบับสายย่อ)
ดูภาพขยาย


ราคา: 139 บาท
133 บาท
ท่านประหยัดได้: 6 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

(ไฟล์ดาวโหลด) เนื้อหาสรุป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ฉบับสายย่อ)

รหัสสินค้า PFB0019

(ไฟล์ดาวโหลด)  เนื้อหาสรุป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ฉบับสายย่อ)

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

 

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน : 170 หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

สั่งและแจ้งโอนก่อน 18.00 น. ได้รับในวันเดียวกัน หลังจากนี้ส่งในวันถัดไป

 

บทที่ 1 ความรู้ทางการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 1
ส่วนที่ 2 การจัดการผลิดในพื้นที่ การจัดระบบเกษตรกรรม 7
ส่วนที่ 3 การแปรรูปผลผลิต 17
ส่วนที่ 4 การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร 34
ส่วนที่ 5 การศึกษาข้อมูลการผลิต 39
ส่วนที่ 6 การตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต 50
ส่วนที่ 7 การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร 66
ส่วนที่ 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 77
ส่วนที่ 9 การจัดกระบวนการเรียนและกระบวนการสู่ของเกษตรกร
การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร 91
ส่วนที่ 10 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร 111


บทที่ 2 แนวข้อสอบ นักวิชาส่งเสริการเกษตร 124-176

 

ราคา 100 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!