Print
รวมแนวข้อสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ ล่าสุด(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสสินค้า PKE0071

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

          

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภารกิจหน้าที่                                                          

*เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                              

*การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                          

*การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                           

*การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                              

*การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                      

*ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต                                                   

*นวัตกรรมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                                

*การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                                   

*การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                

*การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                 

*การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                       

*การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                             

*เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                  

          –เจาะข้อสอบรวม 436 ข้อ                                                         

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!