Print
สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเจาะข้อสอบ เตรียมทหาร 4 เหล่า นายร้อยจปร,นายเรืออากาศ,นายเรือ,นายร้อยตำรวจ

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รหัสสินค้า PK1137
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

พิมพ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน:  258 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม

–เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

–เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

–เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

–เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

–เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป

–เจาะข้อสอบ จิตวิทยาทั่วไป

–เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ

–แนวข้อสอบ ด้านสิทธิและเสรีภาพ

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!