Print
สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 2000 ข้อ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พร้อมเฉลย ละเอียดทุกข้อสุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 600 ข้อ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ปี 2561

สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ นักวิชาการแรงงาน พร้อมเฉลยละเอียด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2561
ดูภาพขยาย


ราคา: 170 บาท
162 บาท
ท่านประหยัดได้: 8 บาท สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ นักวิชาการแรงงาน พร้อมเฉลยละเอียด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2561

รหัสสินค้า TKN0180
สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 500 ข้อ นักวิชาการแรงงาน พร้อมเฉลยละเอียด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2561

 

พิมพ์เมื่อ กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน: 143 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

 

สารบัญ

ส่วนที่
1. วิชาความรู้ด้านแรงงาน
1.1 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
1.2 กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
1.3 กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
1.4 กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและการคุ้มครองคนหางาน
2. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 ราคา 170 บาท

จัดทำโดย Honour Group

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!