Print
สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากรสรุป+ข้อสอบ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ วุฒิป.ตรี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปี 2562
ดูภาพขยาย


ราคา: 240 บาท
228 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปี 2562

รหัสสินค้า KTS0560
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปี 2562

 

พิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2562
จำนวน: 240 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัคร ฯ
รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 ภาษาไทย
ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ Structure
-แบบที่ 1 เเบบตัวเลือก
-แบบที่ 2 แบบเลือกข้อผิด
-แบบที่ 3 แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค
-แบบที่ 4 แบบเติมคำศัพท์
เเนวข้อสอบ Vocabulary
แนวข้อสอบ Reading Comprehension
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไป
ส่วนที่ 4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด Microsoft Word
- การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล Microsoft Excel,
- การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์ฟ้อยท์
(Microsoft FowerFointb
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ นายทหารประทวน
สายงานสัสดี ประจำปี 2562

 

ราคา 240 บาท

จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!