Print
สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากรรวมข้อสอบ 1000 ข้อ ทหารประทวนสายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปี 2562

สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

รหัสสินค้า TBK0743
สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

 

 

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2562
จำนวน:  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
เรื่อง
- หลักการภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
- ภาษีตามประมวลรัษฎากร
* ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
* ภาษีเงินได้นิติบุคคล
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ภาษีธุรกิจเฉพาะ /อากรแสตมป์
- ข้อสอบประมวลรัษฎากร ชุด 1
- ข้อสอบประมวลรัษฎากร ชุด 2
- ข้อสอบประมวลรัษฎากร ชุด 3
- ข้อสอบประมวลรัษฎากร ชุด 4
- ความรู้สภาพแวดล้อม ข่าวสารเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ของไทยและต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
- ข้อสอบภาษาอังกฤ

 

 ราคา 270 บาท

จัดทำโดย SHEEP SHEET

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!