Print
เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจสายป้องกันปราบปราม แนวคำถามพร้อมเฉลยสรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

รหัสสินค้า TBK0744
สรุปย่อเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

 

 

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2562
จำนวน:  หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
เรื่อง
- หลักการบัญชี
- วิเคราะห์งบการเงิน
- ข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน ชุด 1
- ข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน ชุด 2
- ข้อสอบแนวความคิดพื้นฐานและงบการงิน
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
- ภาษีตามประมวลรัษฎากร
* ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
* ภาษีเงินได้นิติบุคคล
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์
- ข้อสอบประมวลรัษฎากร ชุด 1
- ข้อสอบประมวลรัษฎากร ชุด 2
- ข้อสอบประมวลรัษฎากร ชุด 3
- ความรู้สภาพแวดล้อม ข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ของไทยและต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
- ข้อสอบภาษาอังกฤษ

 

 ราคา 270 บาท

จัดทำโดย SHEEP SHEET

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!