Print
POL4329 (PA440) แรงงานศึกษา ใช้เฉพาะ 1/62พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 อุทธรณ์ และ ฎีกา ป.วิ.อ. มาตรา 193-225

พร้อมสอบ กฎหมายพิเศษ กฎหมายองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ
ดูภาพขยาย


ราคา: 160 บาท
152 บาท
ท่านประหยัดได้: 8 บาท

พร้อมสอบ กฎหมายพิเศษ กฎหมายองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ

รหัสสินค้า TBK0747
พร้อมสอบ กฎหมายพิเศษ กฎหมายองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ

 

พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2562

ขนาด - A5

 

สารบาญ
เกริ่นนำ
บทที่ 1 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
บทที่ 2 อำนาจในการดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ
บทที่ 3 การสั่งไม่ฟ้องคดีอญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
บทที่ 4 การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
ย่อตัวบท - พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
- ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน
การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554

 

ราคา 160 บาท 

จัดทำโดย ก้องวิทย์ วัชราภรณ์ KW Grooup

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!