Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานข้อสอบการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมธงคำตอบ

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2562
ดูภาพขยาย


ราคา: 260 บาท
247 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2562

รหัสสินค้า PKE1144

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ ปี 2562

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า

 


พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 17.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

                              

                                    สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                           

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                   

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                        

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        

*การวางระบบบัญชี                                                                                                   

*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                     

*การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2                                                                                            

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                             

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!