Print
เจาะข้อสอบกว่า 1800 ข้อ นายสิบตำรวจ 62 วุฒิ ม.6:ปวช หรือเทียบเท่า สรุปประเด็นสำคัญ รวมแนวข้อสอบกว่า 10 พ.ศ.สรุป+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ผบ.หมู่สายป้องกันและปราบปรามรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ (นสต. 1 และ2) ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ+สรุปเนื้อหา นายสิบตำรวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6,ปวช. (นสต.)
ดูภาพขยาย


ราคา: 250 บาท
238 บาท
ท่านประหยัดได้: 12 บาท

แนวข้อสอบ+สรุปเนื้อหา นายสิบตำรวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6,ปวช. (นสต.)

รหัสสินค้า CPA0648

แนวข้อสอบ+สรุปเนื้อหา นายสิบตำรวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6,ปวช. (นสต.)

 

พิมพ์เมื่อ  พฤศจิกายน 2562
จำนวน: 223 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ
* ความสามารถทั่วไป (คณิตตาสตร์)
บทที่ 1 ความสามารถทางตัวเลข
-แนวข้อสอบอนุกรม

-เลขเชิงกล
-เลข Operation
บทบทที่ 3 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4ความสามารถทางด้านเหตุผล (การสรุปความ)
บทที่ 5 เงื่อนไขสัญลักษณ์
บทที่ 6 เงื่อนไขภาษา
บทที่ 7 อุปมาอุปไมย
-การวิเคราะห์รูปภาพ
-ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชา ภาษาไทย)
-ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
-แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
-แนวข้อสอบความรู้กี่ยวกับภาษาอังกฤษ
-ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
-แนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับวงจรชีวิต
-ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
-แนวข้อสอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!