Print
คู่มือสอบ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นัดจัดการงานทั่วไป สำนักงานกิจการยุติธรรม

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสสินค้า PKE1405

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า

 


พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2563
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 17.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

                                           สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                         

*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                      

*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                      

*วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                  

*ระบบแสงสว่าง                                                                                                        

*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     

*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           

*การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-เครื่องกลอาคาร                                                                    

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.                                                                                                                                                                                    

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!

รหัสสินค้า PKE0036

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เป็นไฟล์ ดาวน์โหลด ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม!!
จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2560
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

 แจ้งโอนก่อน 18.00น. ได้รับไฟล์ในวันเดียวกันหลังจากเวลานี้ ได้รับวันถัดไป

 

 

 

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!