Print
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) กรมเจ้าท่า ปี 64(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักพัฒนาสังคม สนง.ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 64

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
243 บาท
ท่านประหยัดได้: 27 บาท

(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

รหัสสินค้า PKE2569
(ไฟล์ดาวโหลด) คู่มือสอบ นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิเทศศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 

ถ้ามีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail นะคะจะเปิดไฟล์ง่ายกว่า
พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2564
จำนวน :  หน้า
รูปแบบ : E-book - ไฟล์ดาวโหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
เล่มนี้หลังจากโอนเงินและแจ้งจะส่งโดยตรงจาก ผู้ผลิต ทางอีเมล์

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                               

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล                                            

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                 

*ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                  

*การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                      

*การเขียนบทความ สารคดี                                                                                            

*การเขียนบทสัมภาษณ์                                                                                                 

*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     

*การใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อ                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          

*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        

*แนวข้อสอบ  ชุดที่ 1.                                                                                             

*แนวข้อสอบ  ชุดที่ 2.                                                                                             

*แนวข้อสอบ  ชุดที่ 3.                                                                                             

*แนวข้อสอบ  ชุดที่ 4.                                                                                             

*แนวข้อสอบ  ชุดที่ 5.                                                                                             

*แนวข้อสอบ  ชุดที่ 6.                          

                           
ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER