Print


HIS1002 (HI102) อารยธรรมตะวันออก
ดูภาพขยาย


ราคา: 62 บาท

HIS1002 (HI102) อารยธรรมตะวันออก

รหัสวิชา LKS0029

HIS1002 (HI102) อารยธรรมตะวันออก


พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2562
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค

เฉลยข้อสอบภาคใหม่ล่าสุด S/61

เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด S/61 S/60 S/59    ฯลฯ

ข้อสอบปรนัยมีทั้งหมด 120 ข้อ

อธิบายคำตอบโดยละเอียดเข้าใจง่าย

ราคา 62 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

54 บาท
66 บาท
64 บาท