Print


คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก.พ. ฉบับใช้ติว
ดูภาพขยาย


ราคา: 399 บาท
380 บาท
ท่านประหยัดได้: 19 บาท

คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก.พ. ฉบับใช้ติว

รหัสสินค้า SRG0129
คู่มือติวเตรียมสอบ ภาค ก.พ. ฉบับใช้ติว

 

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2561
จำนวน: 399 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว - A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

 

สารบัญ

 

เรื่อง
บทที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. การวิเคราะห์สดมภ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
5. อุปมาอุปไมย
6. เงื่อนไขสัญลักษณ์
7. เงื่อนไขภาษา
8. ตรรกศาสตร์ : ข้อความสอดคล้องและไม่สอดคล้อง
บทที่ 2 วิชาภาษาไทย
1. การวิเคราะห์บทความสั้น
2. การวิเคราะห์บทความยาว
3. การเรียงข้อความ
4. ข้อบกพร่องการใช้ภาษา
บทที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
1. STRUCTURE/GRAMMAR
2. CONVERSATION
3. READING COMPREHENSION
4. BUSINESS LETTER
5. VOCABULARY

 

 

ราคา 399 บาท
จัดทำโดย Sure Group (อ.เป้)

 

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!