Print


คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดูภาพขยาย


ราคา: 270 บาท
257 บาท
ท่านประหยัดได้: 13 บาท

คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รหัสสินค้า PK1288
คู่มือเตรียมสอบ รองสารวัตร ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

พิมพ์เมื่อ กันยายน 2561
จำนวน:  281 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาวA4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

สารบัญ


*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.


*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.


*พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547


*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547


และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.


*วิชาภาษาไทย


*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ


*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ


*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา


*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)


*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันในสนามสอบ

 

ราคา 270 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

หนังสืออื่นๆในหมวดเดียวกันคลิ๊กเลย!